Accessibility Tools

Tjenester

Filtrer etter stikkord

Qlik

Novari IKS har forvaltningsansvaret for Business Intelligence-verktøyet Qlik på vegne av fylkeskommunene. Qlik brukes innenfor tjenesteområdene fagopplæring, inntak, oppfølgingstjenesten og skole.
Les mer

VIGO systemet

VIGO er et verktøy for søknad og administrasjon for videregående opplæring. VIGO eies av fylkeskommunene og forvaltes av Vigo IKS.
Les mer

VIGO-BAS

Prosjektets formål var å få på plass prosesser og rutiner som gjør at fylkeskommunene kan styre identiteter til alle sine brukertyper, på en hensiktsmessig måte- et identitetsforvaltningssystem.
Les mer

Vilbli

Vilbli.no er en informasjonstjeneste på nett for søkere til videregående opplæring.
Les mer

Visma InSchool

Visma InSchool (VIS) er et skoleadministrativt system laget for videregående skoler. Dette er en skyløsning for foresatte, elever, lærere og administrasjon i videregående skole, voksenopplæring og fagskole.
Les mer