Accessibility Tools

FINT Arkiv

Tilgjengeliggjør informasjon i ditt foretrukne sak-/arkivsystem på en standardisert måte.
Sist endret: 13. september, 2023

Arkivadapter for:

  • Tietoevry Public 360º
  • Sikri Elements/ePhorte
  • Acos WebSak
  • KS Fiks SvarUT

En produktbeskrivelse er en tekst som skal være tilknyttet produktet/tjenesten. Den fungerer som en salgstekst, og har som oppgave å beskrive og forklare hva produktet/tjenesten kan. Ut ifra beskrivelsen skal kunden ha det som trengs av informasjon, slik at de forstår hva produktet/tjenesten vil kunne benyttes til.

Målgruppe:

Gi en beskrivelse av hvilken målgruppe produktet/tjenesten er utviklet for. Eksempel: FINT FLYT er designet for å kunne overføre informasjon fra et fagsystem til et annet. Overføring av informasjon fra  eGrunnerverv til fylkeskommunens arkiv er et godt eksempel på anvendelsesområder.

Fordeler:

Beskriver produktets fordeler og gevinster. Og hva slags utbytte dette kan gi bruker. Eksempel: FINT FLYT er designet slik at det ikke kreves utviklerkompetanse for å sette opp integrasjoner mellom for eksempel en fagapplikasjon og en arkivtjeneste. Dette gjøres fint av en arkivar.

Hvordan bestille tjenesten?

Se under punktet “Grunnleggende informasjon” for nærmere beskrivelse av hvilke forberedelser dere må gjøre og hva vi trenger av informasjon for å sette opp tjenesten for deres organisasjon. Ta kontakt med Vigo IKS her.