Accessibility Tools

FINT Kulturminnevern

I samarbeid med Riksantikvaren behandles nasjonale tilskuds- og dispensasjonssaker innen kulturminneforvaltningen.
Sist endret: 13. september, 2023

Målgruppe:

Gi en beskrivelse av hvilken målgruppe produktet/tjenesten er utviklet for. Eksempel: FINT FLYT er designet for å kunne overføre informasjon fra et fagsystem til et annet. Overføring av informasjon fra  eGrunnerverv til fylkeskommunens arkiv er et godt eksempel på anvendelsesområder.

 

Fordeler:

Beskriver produktets fordeler og gevinster. Og hva slags utbytte dette kan gi bruker. Eksempel: FINT FLYT er designet slik at det ikke kreves utviklerkompetanse for å sette opp integrasjoner mellom for eksempel en fagapplikasjon og en arkivtjeneste. Dette gjøres fint av en arkivar.

 

Hvordan bestille tjenesten?

Se under punktet “Grunnleggende informasjon” for nærmere beskrivelse av hvilke forberedelser dere må gjøre og hva vi trenger av informasjon for å sette opp tjenesten for deres organisasjon. Ta kontakt med Vigo IKS her.

 

Grunnleggende informasjon:

Hva trenger vi av informasjon?

  • Kontaktinformasjon til deres tekniske ressurs som vi kan ha dialog med oppsett og igangkjøring av produktet/tjenesten.
  • Kontaktinformasjon til andre relevant ressurser som arkiv, økonomi, HR og/eller andre fagressurser hos dere.