Accessibility Tools

FINT Profilbilde

Sist endret: 7. mars, 2024

Tjenesten tilbyr en sentral og sikker lagringsplass der leverandører kan laste opp profilbilder. Tjenesten tilbyr også et felles API hvor skoleadaministrative systemer og andre kan hente ned profilbilder.

 

Målgruppe:

Alle fylkeskommuner med behov for sentralisert lagring av profilbilder.

 

Fordeler:

Ett sentralt lager for alle profilbilder. Kan kombineres med FINT-Samtykke som er en egen tjeneste.

Arkitekturskisse:

profilbilde - FINT Profilbilde

 

Hvordan bestille tjenesten?

Ta kontakt med VIGO IKS.

 

Grunnleggende informasjon:

Hva trenger vi av informasjon?

  • Kontaktinformasjon til deres tekniske ressurs som vi kan ha dialog med oppsett og igangkjøring av produktet/tjenesten.

Avhengigheter til andre produkter/tjenester levert av Vigo IKS

  • Evt FINT-Samtykke hvis denne skal benyttes til å innhente samtykke til bruk av profilbilde.

Avhengigheter til andre produkter/tjenester levert fra andre leverandører

  • Fylke må ha avtale med en fotograf/bildeleverandør som kan laste opp bildene til FINT, alternativt ha egne løsninger for dette.