Accessibility Tools

Eksamenstjenesten PAS

PAS-eksamen og PAS-prøver er UDIR sine «nyrenoverte», digitale platformer der man planlegger, administrerer og gjennomfører sentralt gitt eksamen og ulike prøver i grunnskolen og vgo.
Sist endret: 7. mars, 2024

Eksamenstjenesten PAS er et administrasjonsverktøy i forbindelse med gjennomføring av skriftlig eksamen som enten er sentralgitt eller lokalgitt.

Eksamenskandidaten blir overført til PAS fra det skoleadministrative systemet for så å bli langt inn i eksamensgjennomføringssystemet der kandidaten gjennomfører eksamen.

Etter at eksamen er gjennomført vurderes kandidaten i PAS systemet før den endelige karakteren blir tilbakeført til det skoleadministrative systemet.

Bruken av PAS er et samarbeid mellom Utdanningsdirektoratet og Novari IKS.