Accessibility Tools

Qlik

Qlik er et BI verktøy for å lage modeller til bruk i analyser av grunnlagsdata for videregående opplæring.
Sist endret: 17. august, 2023

Vigo IKS har våren 2020 etablert en ny skybasert teknisk løsning i Microsoft Azure. Qlik – applikasjonene er nå webbaserte og ligger på utsiden av Citrix, noe som skal gi en raskere og bedre brukeropplevelse.

Qlik – applikasjonene er nå webbaserte og ligger på utsiden av Citrix, noe som skal gi en raskere og bedre brukeropplevelse.Vigo IKS har samlet Qlik Sense og NPrinting tilgangene i denne portalen for å gi brukerne en bedre oversikt. Tilganger styres via VIGO i egen fylkeskommune, ta kontakt med systemansvarlig

Opplæringsvideoer og annen nyttig informasjon ligger i Qlikteam for fylkeskommunene i Teams

Qlik er et svært allsidig verktøy for arbeidslister, kvalitetsoppfølging, statistikk og analyse av fylkeskommunens egne data. Med QlikView og Qlik Sense kan skole – og fylkesadministrasjonen holde bedre oversikt over status og utvikling. QlikView og Qlik Sense skal sikre at fylkeskommunene kjenner sine data minst like godt som aktører som bestiller data fra fylkeskommunene for å presentere sine egne statistikker, enten det er SSB eller Utdanningsdirektoratet. Bruken av Qlik kan bidra til økt bevissthet om hva dataene brukes til, og på sikt bidra til at registreringshåndboken følges enda bedre. Qlik – applikasjonene er levert av Visma bWise, og forvaltes av Vigo IKS på vegne av fylkeskommunene.