Accessibility Tools

Visma InSchool

Visma InSchool (VIS) er et skoleadministrativt system laget for videregående skoler. Dette er en skyløsning for foresatte, elever, lærere og administrasjon i videregående skole, voksenopplæring og fagskole.
Sist endret: 17. august, 2023

VIS vil være en stor del av elevenes skolehverdag. De vil se viktig informasjon, slik som timeplan, fravær, anmerkninger, karakterer med mer og ikke minst få dokumentasjon på gjennomført opplæring. De vil også kunne levere digitale søknader, gjennomføre fagvalg og utføre mange andre handlinger. ‘

VIS systemet har mange integrasjoner med viktig sidesystemer som blant annet HR, lønn, VIGO med flere. VIS er også integrert med privatistportalen.

Det nye skoleadministrative systemet Visma InSchool er nå implementert i alle fylkeskommuner.

Vigo IKS har etablert en forvaltningsorganisasjon som sammen med Visma skal forvalte løsningen fremover.