Accessibility Tools

Seksjon

Utdanning

Utdanningsseksjonen i Novari IKS forvalter fylkeskommunenes IKT-systemer for videregående opplæring (vgo). Herunder søking og inntak til videregående opplæring, administrasjon av lærlingeordningen, administrasjonssystem for elevadministrasjon, gjennomføring av eksamen og informasjonsnettsted for de som skal velge utdanning innen vgo. I tillegg kvalitetssikring av elev- og lærlingdata og ansvar for nasjonal kodeverksdatabase. Vi har ansvar for utvikling og drift av IKT- verktøy for rapportering og kvalitets­oppfølging for fylkeskommunene samt ulike kvalitets­prosjekter rundt de IKT systemene vi har ansvar for.

Områder innen videregående opplæring

I menyen under finner du lenker til informasjon om de ulike områdene