Accessibility Tools

Læreplaner

De enkelte læreplanene finner du på udir.no.

Videregående opplæring er delt inn i 15 forskjellige utdanningsprogram.

Sist endret: 7. mars, 2024

Forsøkslæreplaner modulstrukturert fag- og yrkesopplæring for voksne

I videregående opplæring blir det gjennomført et forsøk med modulstrukturert fag- og yrkesopplæring for voksne i noen lærefag.

Forsøket blir organisert og utført av Nordland, Oslo, Trøndelag, Innlandet og Agder fylkeskommuner.

Målgruppen for forsøket er voksne med fullført grunnskoleopplæring eller tilsvarende.

Følgende forsøkslæreplaner gjelder for perioden 2017-2024:

 • Salgsfaget
 • Logistikkfaget
 • Gjennvinningsfaget
 • Kokkfaget
 • Institusjonskokkfaget
 • Produksjonsteknikkfaget
 • Fiske og fangst
 • Renholdsoperatørfaget

Følgende forsøkslæreplaner gjelder for perioden 2019-2024:

 • Helsearbeiderfaget
 • Betongfaget
 • Målarfaget
 • Røyrleggarfaget
 • Trevarefaget

Her finner du informasjon om:

Innføringstilbud for språklige minoriteter innen videregående opplæring

For å være deltaker i et innføringstilbud må eleven ha rett til særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter jf Opplæringslova § 3-12.

Målet med innføringstilbud er at elevene så raskt som mulig skal lære seg tilstrekkelig norsk til å følge den ordinære opplæringen i norsk skole og nå kompetansemålene i Kunnskapsløftet.

Eleven skal tas inn til et Vg1 i tilbudsstrukturen (Rundskriv Udir-1-2022) og har rett til å komme inn på ett av tre utdanningsprogram.

Elever som går i et innføringstilbud, bruker av sin rett til videregående opplæring.

Innføringstilbud er et overgangstilbud som maksimalt skal vare i to år. Tilbudet kan tas ut i grunnskolen og/eller videregående opplæring. I noen tilfeller kan tilbudet starte i grunnskolen og avsluttes i videregående opplæring. Se også informasjon om programområdekoder for grunnskoleopplæring.

Savner du noe?

Vi jobber for tiden med å overføre innhold til den nye nettsiden vår. Det er derfor en mulighet for at det du leter etter ikke er å finne på denne siden, eller at det er blitt flyttet til en annen side.

Vennligst ta kontakt med oss, så hjelper vi hverandre!