Accessibility Tools

Skole

Sist endret: 7. mars, 2024

Søknad om nytt skolenummer

Det er inntakskontoret i den enkelte fylkeskommune som må søke om nytt skolenummer. Slik søknad sendes til Vigo kodeverksgruppe.

Det er vedtatt følgende rutine vedr tildeling av skolenummer:

 • Skoler som endrer tilhørighet fra kommunal/fylkeskommunal til privat eller motsatt:

Det tildeles nytt skolenummer:

 • Skoler som flytter til annet lokale med sammen skolenavn:

Samme skolenummer beholdes:

 • Skoler slås sammen og flytter inn i en av de eksisterende skolene, og hvor det ene skolenavnet beholdes:

Beholder den aktive skolen sitt skolenummer:

 • Den/de andre skolenummerne sette passiv
 • To eller flere skoler slås sammen og flyter til nye lokaler med nytt navn:
 • Det tildeles nytt skolenummer
 • For private grunnskoler må fylkene sende inn skjema om nytt skolenummer. Dette skolenummeret skal ligge i serie for aktuelt fylke (Dvs starte med fylkesnummer).

Ved innmelding skal dette skjema benyttes:

Private skoler

Nye private grunnskoler må ta kontakt med inntakskontoret i det fylket skole ligger. Det er fylket som søker om opprettelse av skolenummer.

Private videregående skoler må henvende seg til Utdanningsdirektoratet for å få et skolenummer (på tre siffer).

Kodeverk for skoler, fagopplæring og OT-enheter

Det er Vigo IKS som oppretter kodeverk for skoler, fagopplæring og OT-enheter etter forslag fra fylkene.

Nedenfor finner du de nummerseriene som de forskjellige skoletypene, fagopplæring og OT-enheter skal ligge i:

Nummerserie Type skole, fagopplæring eller OT-enhet
000 Fagopplæring
001-099 Videregående skoler (offentlige)
100-119 Voksenopplæringsenheter (videregående opplæring)
130-139 Privatistenheter (videregående opplæring)
190-199 Statlige videregående skoler
200-299 OT-enheter
500-799 Grunnskoler (offentlige) + kommunale voksenopplæringssentre (grunnskolen
800-829 Grunnskoler (private)
880-899 Grunnskoler (statlige)

Eksempel

Videregående skole i Rogaland 11005:

 • Første del av skolenummeret er fylkesnummer (eks. 11) og de tre siste sifrene henviser til nummerserien over.
 • Frittstående (private) videregående skoler får sine skolenummer gjennom Utdanningsdirektoratet. Disse er på tre siffer.
 • Nummerseriene 300, 400 og 900 er benyttet til utgåtte skoler i forbindelse med fylkessammenslåingen (regionsreformen).

Eget skolenummer for privat grunnskoleopplæring i hjemmet

Det er opprettet et skolenummer – 24888 – for privat grunnskoleopplæring i hjemmet.

Skolenummeret benyttes for elever som får hjemmeundervisning som ikke er knyttet til en spesiell grunnskole. Ved å bruke 24888 er det mulig å skille disse elevene fra de som er registrert på 24999.

Det ligger info om hjemmeundervisning på Norsk hjemmeundervisningsforbund.

Organisasjonsnummer for skolene

Det er skolens bedriftsnummer som skal benyttes i Vigo. Dette har type Bedrift (BEDR) i NSR.

Info om en aktuell skole finnes i Nasjonalt skoleregister (NSR) eller i Brønnøysundregisteret.

For å komme med i statistikk over videregående opplæring må skolen være knyttet til en av følgende næringskoder:

 • 85.310 (allmennfaglige studieretninger)
 • 85.320 (tekniske og andre yrkesfaglige studieretninger)
 • 85.594 (voksenopplæring).

Se også informasjon i Registreringshåndboken.

Savner du noe?

Vi jobber for tiden med å overføre innhold til den nye nettsiden vår. Det er derfor en mulighet for at det du leter etter ikke er å finne på denne siden, eller at det er blitt flyttet til en annen side.

Vennligst ta kontakt med oss, så hjelper vi hverandre!