Accessibility Tools

Qlik

Qlikteamet i Vigo IKS har forvaltningsansvaret for Qlik – løsningen.
Det vil si at vi følger opp kontraktsforholdet med leverandørene, og utarbeider rutiner og prosedyrer for risikovurdering, utvikling og kvalitetssikring av den tekniske løsningen.

I tillegg skal vi bidra i arbeidet med å realisere gevinster av Qlik-anskaffelsen for fylkeskommunene.

Det innebærer å:

  • identifisere behov og bidra til at sluttbrukerne øker sin bestillerkompetanse
  • utvikle Qlik Sense apper i samarbeid med sluttbrukerne i fylkeskommunene
  • tilby opplæring i hvordan Qlik Sense kan brukes til å kvalitetssikre data og effektivisere utførelsen av konkrete arbeidsoppgaver
  • identifisere områder og arbeidsoppgaver som kan løses effektivt med Qlik Sense og NPrinting, og dermed bidra til bedre ressursutnyttelse i fylkeskommunene
  • bidra til standardisering gjennom etablering av rutiner og prosedyrer som gir lik tolkning og praktisering av lovverket

Vi er helt avhengig av et tett og godt samarbeid med Qlik-brukere i fylkeskommunene for å få dette til! Gjennom etablering av utviklingsgrupper der vi sammen med sluttbrukerne identifiserer behov og drøfter eksisterende praksis, får vi informasjon som gjør at vi kan bygge en logikk som fungerer som et godt kvalitetssikringsverktøy og som gir god datakvalitet.  Dersom arbeidet vi gjør skal ha en verdi, må det oppleves som nyttig og nyttiggjøres av sluttbrukeren i fylkeskommunene.

Vigo IKS har samlet Qlik Sense og NPrinting tilgangene i denne portalen for å gi brukerne en bedre oversikt.
https://qlik.vigoiks.no/
Tilganger til lokale apper styres via VIGO i egen fylkeskommune, ta kontakt med systemansvarlig.
Tilganger til sentrale apper er det fylkeskommunen som gir.

Er du bruker av Qlik og har tilgang kan du gå direkte til Sharepoint området vårt her:
https://vigoiks.sharepoint.com/sites/VigoIKSAnalyse

 

Sist endret: 14. mars, 2023

Savner du noe?

Vi jobber for tiden med å overføre innhold til den nye nettsiden vår. Det er derfor en mulighet for at det du leter etter ikke er å finne på denne siden, eller at det er blitt flyttet til en annen side.

Vennligst ta kontakt med oss, så hjelper vi hverandre!

Sidenavigasjon