Accessibility Tools

VIGO

Dette er en fellesbetegnelse på en IKT-løsning som består av VIGO Opplæring, VIGO Bedrift, VIGO OT, VIGO Skole, VIGO Læreplassregnskap, VIGO Fagopplæring i skole, VIGO App, VIGO Websøker og VIGO Lærlingtorget. Disse tjenestene håndterer personer i videregående opplæring på en eller annen måte, og er knyttet til VIGO Sentralbase og VIGO Kodeverksbase.

Oversikt over de fleste tjenestene kan du se på VIGO Portalen.

Alle 15 fylkeskommunene og Oslo kommune eier og finansierer utviklingen av systemet, i fellesskap. Novari IKS forvalter og videreutvikler VIGO, på vegne av fylkeskommunene og Oslo kommune.

Novari IKS har oppnevnt flere faggrupper som består av representanter for fylkeskommunene. Faggruppene ivaretar videreutvikling av tjenestene. Videreutviklingen kan være ønsket av Novari IKS, brukerne eller som et myndighetskrav.

IST utvikler og drifter  VIGO på vegne av Novari IKS. Informasjonsskriv om VIGO, veiledninger, brukerhåndbøker finner du på sidene til IST.

Registrer deg hos IST Kundesenter hvis du ønsker å motta driftsmeldinger og informasjon om nye versjoner og oppdateringer av VIGO.

Sist endret: 7. mars, 2024

Generell informasjon om VIGO

VIGO brukes av inntak og fagopplæring, oppfølgingstjeneste, opplæringskontorer, prøvenemnder, lærebedrifter og ansatte på de videregående skolene i fylkeskommunene. VIGO inneholder blant annet:

  • Et søkersystem for inntak til videregående opplæring
  • Et inntakssystem til videregående opplæring
  • Et system for formidling av lærlinger og lærekandidater til bedriftene
  • Et system for beregning av tilskudd til bedrifter som har lærlinger og lærekandidater
  • En sentral database med informasjon om videregående opplæring
  • Et system for leveranse av kvalitetssikret data til internt og eksternt bruk
  • Et system for leveranse av kodeverk til eksterne samarbeidspartnere
  • Et system til bruk for oppfølgingstjenesten

Årshjul for VIGO

Årshjulet skal være et nyttig verktøy i forbindelse med rapportering innenfor videregående opplæring.

Det gir oversikt over når det skal rapporteres, fra hvem og til hvem, og hva som skal rapporteres. Årshjulet viser også dato for andre viktige frister gjennom året.

Årshjulet blir oppdatert av Novari IKS hvert skoleår.

Savner du noe?

Vi jobber for tiden med å overføre innhold til den nye nettsiden vår. Det er derfor en mulighet for at det du leter etter ikke er å finne på denne siden, eller at det er blitt flyttet til en annen side.

Vennligst ta kontakt med oss, så hjelper vi hverandre!

Sidenavigasjon