Accessibility Tools

VIGO

VIGO er fellesbetegnelsen på et IT-system som inneholder flere moduler. Disse modulene inneholder program som i en eller annen form håndterer personer i videregående opplæring. Det er samtlige 11 fylkeskommuner/Oslo kommune i fellesskap som eier og finansierer utviklingen av systemet. Forvaltningen foretas av Vigo Interkommunale Selskap. Vigo IKS har oppnevnt flere faggrupper (inntak-web, fagopplæring, kodeverk, Qlik Sense, Voksenopplæring) som består av representanter for fylkeskommunene. Det er disse faggruppene som ivaretar detaljutviklingen av modulene. Videreutviklingen kan være ønsket av Vigo IKS, brukerne eller som et myndighetskrav.

Du finner mer info, veiledninger, brukerhåndbøker med mer på sidene til IST.

Sist endret: 20. september, 2023

Kort om VIGO

Vigo er en internettportal for søking til videregående opplæring i skole og bedrift, og videregående opplæring for voksne og realkompetansevurdering.

Vigo er eid av Vigo IKS som er et interkommunalt selskap, og er et samarbeid mellom alle fylkeskommunene og Oslo kommune.

Vigo er et av flere administrasjonsverktøy for ansatte i fylkesadministrasjonen for å administrere gjennomføring av elevenes eller lærlingens utdanning innen videregående opplæring.

Vigo består av en nasjonal database med hovedverktøyet VIGO opplæring.

I tillegg har vi flere webløsninger og apper som tilbys ulike brukergrupper:

Årshjul VIGO Opplæring

Årshjulet skal være et nyttig verktøy i forbindelse med rapportering innen området videregående opplæring.

Her får du en oversikt over når det skal rapporteres, fra hvem og til hvem, og hva som skal rapporteres. Årshjulet viser også dato for andre viktige frister gjennom året.

Årshjulet oppdateres av Vigo IKS.

Årshjulet for VIGO opplæring skoleåret 2023-2024 finner du her:

Skjema for nye videreutviklingsønsker

Her finner du skjema for innmelding av nye videreutviklingsønsker

Savner du noe?

Vi jobber for tiden med å overføre innhold til den nye nettsiden vår. Det er derfor en mulighet for at det du leter etter ikke er å finne på denne siden, eller at det er blitt flyttet til en annen side.

Vennligst ta kontakt med oss, så hjelper vi hverandre!

Sidenavigasjon