Accessibility Tools

VIGO Opplæring

Tjenesten er utviklet for ansatte i fylkesadministrasjon, og brukes primært av ansatte innenfor inntak og fagopplæring.

Sist endret: 7. mars, 2024

Generell informasjon om VIGO Opplæring

Les mer om tjenesten under her.

VIGO Opplæring Inntak består av blant annet følgende funksjoner:

 • Inntakssystem for videregående opplæring
 • Tilbudsstruktur og register for klasseordning i fylkeskommunene
 • Verktøy for saksbehandling ved inntak med fortrinnsrett og individuell behandling, inntak til minoritets språklige elever og elever som får inntak etter poeng.
 • Database for elever innenfor videregående opplæring, privatister og voksenopplæring.
 • Verktøy for standard dokumenter
 • Funksjoner for system parametere
 • Eksport av data om inntak, til videregående skoler
 • Import av data med informasjon om elever, programområder, fag og karakterer, innenfor videregående opplæring.
 • Statistikk- og rapporteringsverktøy for sentrale og lokale rapporteringer

Poengberegning fra grunnskolen til Vg1

Beregningen er basert på  “Føring av vitnemål og kompetansebevis fra grunnskolen i Kunnskapsløftet” fra Utdanningsdirektoratet.

EksemplerPoengberegning2016oppdatert27-05-2016.pdf


Behandlingskategorier ved innsøking

Her finner du oversikt over koder som brukes ved fortrinnsrett, individuell behandling eller for minoritets språklige søkere. Kodene finner du også i rapporten 5S025 i VIGO Opplæring.

Behandlingskategorier-pr-02.10.2014.pdf

VIGO Opplæring Fagopplæring er saksbehandlingsverktøy for fagopplæring og består av blant annet følgende funksjoner:

 • Bedriftsregister
 • Prøvenemndsregister
 • Verktøy for formidling av søkere til læreplass
 • Administrasjon av fagopplæringskontrakter
 • Administrasjon av fag-, svenne- og kompetanseprøver
 • Utstedelse av dokumentasjon
 • Beregning av tilskudd til lærebedrifter

For deg som vil bli kjent med veiledning for registrering av opplysninger i VIGO Opplæring for fagopplæring.


Veiledningshefte for føring av vitnemål og kompetansebevis

Gjennom Kunnskapsløftet (KL) skal alle som avlegger og består fag- eller svenneprøve ha vitnemål i tillegg til fag- eller svennebrev. Forskrift til Opplæringslova og “Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring” til Utdanningsdirektoratet skal benyttes.


Retningslinjer for registrering av lærlinger og lærekandidater med fagopplæring i skole eller alternativ Vg3 i skole.

Retningslinjene gjelder både for registrering i de skoleadministrative systemene (for skoledelen) og i Vigo (for fagopplæringsdelen).

Fagopplaering-i-skole-19-10-2015.pdf

 • Tilgangskontroll, med særtilganger
 • Registrene for skoler, bedrifter, programområder og fagkoder
 • Oppslag i Folkeregisteret, ved ajourhold av personopplysninger, for søkere, elever, lærlinger og lærekandidater
 • Historiske data for søkere, elever, voksne, privatister, lærlinger, lærekandidater og praksiskandidater
 • Oppslag i registrene som kommer fra VIGO Kodeverksbase

Savner du noe?

Vi jobber for tiden med å overføre innhold til den nye nettsiden vår. Det er derfor en mulighet for at det du leter etter ikke er å finne på denne siden, eller at det er blitt flyttet til en annen side.

Vennligst ta kontakt med oss, så hjelper vi hverandre!