Accessibility Tools

VIGO OT

Tjenesten er utviklet for ansatte i fylkesadministrasjon og ansatte i oppfølgingstjenesten

Sist endret: 7. mars, 2024

Om oppfølgingstjenesten

Oppfølgingstjenesten er en lovfestet tjeneste i videregående opplæring, og skal følge opp ungdommer i aldersgruppen 15 – 21 år som ikke er i opplæring eller arbeid. Fra høsten 2024 utvides målgruppen til 24 år. Oppfølgingstjenesten skal sikre tverretatlig samarbeid mellom kommunale, fylkeskommunale og statlige instanser for best mulig oppfølging av den aktuelle ungdomsgruppen, og skal være aktiv pådriver til at den enkelte ungdom kommer i gang med opplæring, arbeid eller andre kompetansefremmende tiltak.

Du kan lese mer om OT her.

Generell informasjon om VIGO OT

VIGO OT er webbasert og har blant annet følgende funksjoner:

 • Registrering av aktiviteter for oppfølging av ungdommer i Oppfølgingstjenesten
 • Registrering av oppfølgingsplan for ungdommer
 • Statistikk over OT-data på enhets- og fylkesnivå
 • Oversikt over skolehistorikk og søkerdata på individnivå

IST utvikler og drifter  VIGO på vegne av Novari IKS. Informasjonsskriv om VIGO, veiledninger og brukerhåndbøker finner du på sidene til IST.

Hvis du oppretter en bruker hos IST Kundesenter, vil du også motta driftsmeldinger og informasjon om nye versjoner og oppdateringer av VIGO. Registrer deg her.

Her finner du kodeverk for oppfølgingstjenesten

Her finner du statistikk for ungdom i oppfølgingstjenesten

Nasjonal faggruppe Oppfølgingstjenesten (NG-OT)

Nasjonal faggruppe Oppfølgingstjenesten (NG-OT) ble opprettet våren 2021. NG-OT har en overordnet målsetning om at det nasjonalt og lokalt er søkelys på kvalitet i arbeidet med ungdom utenfor opplæring og arbeid, videre at alle ungdommer i målgruppen, uansett hvilke fylkeskommune de bor i, skal få en kvalitativ god oppfølging og et godt tilbud slik at de kan fullføre sin opplæring.

NG-OT skal

 • Ha søkelys på forskning: Hva virker, spre gode tiltak og gjøre mer av det som fungerer.   ​
 • Forbedre statistikken for bedre å kunne bruke den til utvikling: Samarbeide med aktuelle utviklere, myndighetene og Vigo-IKS
 • Utarbeide nasjonal veileder: Forskning, faglig kvalitet og forventningskriterier. ​ ​
 • Bistå slik at målgruppen bli mer synlig nasjonalt og lokalt: Nasjonale satsinger, Lov og forskrift, bevilgninger og rettigheter.
 • Informere alle fylkeskommunale oppfølgingstjenester: Hva er i endring, kursing og oppdateringer, samarbeid og utviklingsarbeid.
 • Arbeide for å bli en høringsinstans: Nasjonale og lokale styrings- og utviklingsorganer.

Deltakere i NG-OT

 • Eva Skage, Vestfold fylkeskommune. Leder av NG-OT
 • Natalia Kovalenko-Gundersen, Novari IKS
 • Mariann Aas, VIGO-OT
 • Lise Eriksen, Trøndelag fylkeskommune
 • Jan Øyvind Snørteland, Rogaland fylkeskommune
 • Pål Sande Magnussen, Vestland fylkeskommune
 • Nils Roger Mathisen, Troms fylkeskommune
 • Therese Sando, Telemark fylkeskommune

Savner du noe?

Vi jobber for tiden med å overføre innhold til den nye nettsiden vår. Det er derfor en mulighet for at det du leter etter ikke er å finne på denne siden, eller at det er blitt flyttet til en annen side.

Vennligst ta kontakt med oss, så hjelper vi hverandre!