Accessibility Tools

VIGO Sentralbase og Kodeverksbase

Sentralbase: Brukes av ansatte i fylkesadministrasjon innenfor videregående opplæring.

Kodeverksbase: Utviklet for ansatte i fylkeskommunene og systemeiere med behov for sentralt kodeverk.

 

Sist endret: 7. mars, 2024

VIGO Sentralbase

Dette er en database for hele videregående opplæring, og er et grunnlag for alle webapplikasjoner.

VIGO sentralbase er kilde for fylkeskommunenes statistikk til blant annet Utdanningsdirektoratet og Statistisk sentralbyrå.

VIGO Kodeverksbase

Dette er en database som inneholder det komplette kodeverket for videregående opplæring, og består av

Kodeverket benyttes i forbindelse med utskriving av dokumentasjon for gjennomført videregående opplæring, statistikk til sentrale myndigheter og inntak til videregående opplæring.

Utfyllende informasjon om enkelte av variablene finnes i Registreringshåndboken.

Det er utviklet en webløsning for bruk og vedlikehold av kodeverket.

 

Savner du noe?

Vi jobber for tiden med å overføre innhold til den nye nettsiden vår. Det er derfor en mulighet for at det du leter etter ikke er å finne på denne siden, eller at det er blitt flyttet til en annen side.

Vennligst ta kontakt med oss, så hjelper vi hverandre!