Accessibility Tools

VIGO Skole, VIGO FOS og VIGO LPR

Tjenesten er utviklet for ansatte i administrasjon i fylkeskommunene, rådgivere og karriereveiledere på ungdomsskoler og videregående skoler, ansatte som jobber med fagopplæring i skole og ansatte som jobber med læreplasser.

 

 

Sist endret: 7. mars, 2024

Generell informasjon om VIGO Skole

VIGO Skole kan brukes til flere ting, avhengig av hvor du jobber og hva du jobber med. Tilgangen til tjenesten styres av administrasjon i fylkeskommunen og systemansvarlige på skolene, og avhenger av tjenstlig behov.

Du som jobber i administrasjon i en fylkeskommune, kan bruke VIGO Skole til blant annet:

 • Registrere brukere på grunnskoler og videregående skoler i din fylkeskommune.
 • Legge inn tekster med informasjon på vigo.no som blir synlige for søkere når de søker videregående opplæring og når de svarer på tilbud.

Du som jobber på en ungdomsskole, kan bruke VIGO Skole til blant annet:

 • Laste inn data om elever og karakterer til VIGO på en trygg måte.
 • Få oversikt over skolens avgangselever, om de har søkt og har fått tilbud.
 • Se statistikk for søking, til skolens avgangselever.
 • Se tilbudsstrukturen på de videregående skolene i fylket.

Du som jobber på en videregående skole, kan bruke VIGO Skole til blant annet:

 • Få oversikt over skolens avgangselever, om de har søkt og har fått tilbud.
 • Få oversikt over elever som er tatt inn og står på ventelista, til din videregående skole.
 • Se tilbudsstrukturen på de videregående skolene i fylket.

Du som jobber med fagopplæring i skole, kan bruke VIGO Skole til blant annet:

 • Få oversikt over kandidater som har godkjent kontrakt for fagopplæring i skole.

Du som jobber med læreplasser på din videregående skole, kan bruke VIGO Skole til blant annet:

 • Se bedriftsnettverk som din videregående skole samarbeider med.
 • Se statistikk over utplasserte elever i yrkesfaglig fordypning.

I tillegg finnes det muligheter for brukere i Oppfølgingstjenesten og en kommune, få tilgang til VIGO Skole. Ta kontakt med inntak eller fagopplæring i din fylkeskommune om du trenger mer informasjon om tjenesten og vurderer tilgang.

Savner du noe?

Vi jobber for tiden med å overføre innhold til den nye nettsiden vår. Det er derfor en mulighet for at det du leter etter ikke er å finne på denne siden, eller at det er blitt flyttet til en annen side.

Vennligst ta kontakt med oss, så hjelper vi hverandre!