Accessibility Tools

VIGO Systemet

VIGO systemet ivaretar søking og inntak til videregående skole, og administrasjon av fagopplæring i arbeidslivet.

Sist endret: 9. mars, 2023

Generell informasjon om VIGO Systemet

VIGO er et inntaks- og administrasjonssystem som benyttes av inntaks- og fagopplæringsavdelingene, oppfølgingstjenesten, opplæringskontor, lærebedrifter og ansatte på de videregående skolene i fylkeskommunene. Systemet inneholder:

  • Et søkersystem for inntak til videregående opplæring
  • Et inntakssystem til videregående opplæring
  • Et system for formidling av lærlinger/lærekandidater til bedriftene
  • Et system for beregning av tilskudd til bedrifter som har lærlinger/lærekandidater
  • En sentral database med informasjon om videregående opplæring
  • Et system for leveranse av kvalitetssikret data til internt og eksternt bruk
  • Et system for leveranse av kodeverk til eksterne samarbeidspartnere
  • Et system til bruk for oppfølgingstjenesten

Savner du noe?

Vi jobber for tiden med å overføre innhold til den nye nettsiden vår. Det er derfor en mulighet for at det du leter etter ikke er å finne på denne siden, eller at det er blitt flyttet til en annen side.

Vennligst ta kontakt med oss, så hjelper vi hverandre!