Accessibility Tools

VIGO videreutvikling og faggrupper

VIGO modulene er under kontinuerlig utvikling, takket være sine brukere.

Sist endret: 7. mars, 2024

Faggrupper for videreutvikling av VIGO

Novari IKS har oppnevnt flere faggrupper som består av representanter for fylkeskommunene. Faggruppene ivaretar videreutvikling av tjenestene. Videreutviklingen kan være ønsket av Novari IKS, brukerne eller som et myndighetskrav.

Her ser du faggruppene og navn og e-postadresser til medlemmene.

Faggruppen for VIGO inntak

Janne Merethe Furuly
Kjartan Sande (leder)
Randi Røsæg
Trude Riple

Faggruppen for VIGO fagopplæring

Grethe Juvik Lohne (leder)
Olga Katanova
Ragnhild Bertheussen
Torill Stavik Angvik

Faggruppen for VIGO OT

Jan Øyvind Snørteland
Mariann Aas (leder)
Terje Knutzen

Faggruppen for VIGO Læreplassregnskap

Hege Bugge Gjerdevik Osebakken
Mariann Ruud Movik (leder)
Robin Hansen

Faggruppen for VIGO Kodeverk

Elisabeth Haga
Jarl Wilhelm Alnæs
Trude Riple (leder)
Øistein Ørseng

Faggruppen for VIGO Voksen

John Kristiansen (leder)
Siv Ellen Eie Stornes
Siv Tone Slettbakk

Meld inn videreutvikling her

Bruk vedlagt skjema for videreutvikling hvis du har innspill på hvordan VIGO kan fornyes, forenkles eller forbedres.

Savner du noe?

Vi jobber for tiden med å overføre innhold til den nye nettsiden vår. Det er derfor en mulighet for at det du leter etter ikke er å finne på denne siden, eller at det er blitt flyttet til en annen side.

Vennligst ta kontakt med oss, så hjelper vi hverandre!