Accessibility Tools

Innstillinger i klasseordningen for skoletilbud som skal med på vilbli.no

Det er to innstillinger (avkrysninger) i Vigo som påvirker om skoletilbudene i klasseordningen fremkommer på vilbli.no. Du kan

 1. angi om skoletilbudene for fylket er klare for publisering på vilbli.no eller ikke
  NB: Når klasseordningen kopieres i Vigo er det viktig at du fjerner avkrysningen for «KLASSEORDNING_KLAR» på skillearket «Parametre» i 5S001 i Vigo. Men hvis klasseordningen kopieres før 15. oktober må du vente med å fjerne avkrysningen til 15. oktober.
 2. angi for hvert enkelt skoletilbud om det skal publiseres på vilbli.no eller ikke
  Dette gir det enkelte fylke mulighet for å vise hvilke skoler i andre fylker som tilbyr et programområde som fylket ikke selv har tilbud om ved sine skoler (gjelder programområder som ikke tilbys som landslinjer, landsdekkende tilbud eller gjennom regionssamarbeid).

 

Det er to innstillinger (avkrysninger) i Vigo som påvirker om skoletilbudene i klasseordningen fremkommer på vilbli.no.

Sist endret: 7. mars, 2024

1. Angi om skoletilbudene for fylket er klare for  publisering på vilbli.no eller ikke

 • Denne innstillingen styres med avkrysningen for «KLASSEORDNING_KLAR» på skillearket «Parametre» i 5S001 i Vigo.
 • Når denne avkrysningen er satt vil klasseordningen og senere endringer i klasseordningen bli oppdatert på vilbli.no daglig.
 1. Når klasseordningen kopieres i Vigo er det viktig at du fjerner avkrysningen (hvis ikke blir kopien publisert med en gang på vilbli.no). Men hvis klasseordningen kopieres før 15. oktober må du vente med å fjerne avkrysningen til 15. oktober.
 2. Når klasseordningen er oppdatert og klar for publisering på vilbli.no setter du avkrysningen for «KLASSEORDNING_KLAR» på skillearket «Parametre» i 5S001 i Vigo.

2. Angi for hvert enkelt skoletilbud om det skal publiseres på vilbli.no eller ikke

 • Denne innstillingen styres med en avkrysning for vilbli.no på det enkelte skoletilbud i klasseordningen.
 • Avkrysningen er default på, så i praksis må avkrysningen fjernes for skoletilbud som det ikke er relevant å vise på vilbli.no.
 • Det vil i en del tilfeller være relevant å vise et skoletilbud på vilbli.no men ikke på VigoWeb (f.eks. 2., 3. og 4. år av 4-årige tilbud) og motsatt.

2a. Manuell registrering av programområder som ikke tilbys i fylket

Noen fylker har ønsket en mulighet for at man på vilbli.no kan vise hvilke skoler i andre fylker som tilbyr et programområde som fylket ikke selv har tilbud om ved sine skoler (gjelder programområder som ikke tilbys som landslinjer, landsdekkende tilbud eller gjennom regionssamarbeid). Dette gjelder f.eks. Vg2 laboratoriefag i noen fylker.

Løsning: Lag «regionale tilbud»

De fylkene det gjelder kan på de tilbudene det gjelder i sin egen klasseordning i Vigo legge opp «regionale tilbud» ved skoler som har tilbudet i andre fylker. Kryss av for at skoletilbudet bare skal vises på vilbli.no og ikke på VigoWeb (hvis ikke det er aktuelt å vise det der også) og legg inn at det er 0 plasser på tilbudet. Da blir det «fiktive, regionale tilbud» som det enkelte fylke selv styrer at skal vises på vilbli.no.

2b. Retningslinjer for registrering av P- og N-koder (yrkes- og studiekompetanse) for presentasjon på vilbli.no

Innen flere av de yrkesfaglige utdanningsprogrammene er det opprettet varianter med 4-årige løp med yrkes- og studiekompetanse (disse har «P-koder»), og varianter med 3-årige løp med studiekompetanse (disse har koden «PBPBY3N—»).

Eksempel på 4-årig løp med yrkes- og studiekompetanse (TAF) («P-koder»):

 • TPTIP1P— Teknikk og industriell produksjon, yrkes- og studiekompetanse, 4-årig (TAF)
 • TPPIN2P— Industriteknologi, yrkes- og studiekompetanse, 4-årig (TAF)
 • TPIME3P— Industrimekanikerfaget, yrkes- og studiekompetanse, 4-årig (TAF)

Eksempel på 3-årig løp med studiekompetanse («N-koder»):

 • HSHSF1N— Helse- og oppvekstfag, studiekompetanse, 3-årig
 • HSHEA2N— Helsearbeiderfag, studiekompetanse, 3-årig
 • PBPBY3N— Påbygging til generell studiekompetanse, 3-årig

 

Presenter hele det 4-årige/3-årige løpet på vilbli.no

For å få presentert hele det 4-årige (P-koder) eller 3-årige (N-koder) på vilbli.no må alle variantene legges inn i klasseordningen med kryss for vilbli.no. Vanligvis er det bare det 1. året som skal ha kryss for vigo.no (være søkbart på vigo.no), men alle varianter som tilbys ved skolen bør presenteres på vilbli.no. Som det fremgår av eksemplene over, legger man inn hvilke skoler som gir opplæringen på både xxxxx1P—, 2P og 3P / 1N, 2N og 3N og setter kryss for vilbli.no. For P-koder: Dersom det er avhengig av elevene og bedrifter akkurat hvilke programområder på Vg3-nivå det gis opplæring i, legger man inn de mest aktuelle som 3P-koder.

Eksempel på hvordan tilbudene skal legges ut på vilbli.no

Eksempelene er fra Møre- og Romsdal:

Ikke presenter kodene som brukes for å registrere fagene som gir studiekompetanse på vilbli.no

Det er til det 3. og 4. året laget egne koder for å registrere fagene som gir studiekompetanse. Disse variantene heter «Fag for studiekompetanse».

For P-løpene gjelder disse kodene:

 • PBPBY4P1– Fag for studiekompetanse, yrkes- og studiekompetanse, 4-årig (TAF)
 • PBPBY4P2– Fag for studiekompetanse, yrkes- og studiekompetanse, 4-årig (TAF)

Disse variantene skal ikke presenteres på vilbli.no, og det skal derfor ikke settes kryss for vilbli.no på disse i klasseordningen.

Savner du noe?

Vi jobber for tiden med å overføre innhold til den nye nettsiden vår. Det er derfor en mulighet for at det du leter etter ikke er å finne på denne siden, eller at det er blitt flyttet til en annen side.

Vennligst ta kontakt med oss, så hjelper vi hverandre!