Accessibility Tools

Innstillinger i Vigo for å presentere opplæringskontor/lærebedrifter og bedriftskurs på vilbli.no

Det er to innstillinger i Vigo som påvirker om opplæringskontor/lærebedrifter og bedriftskurs fremkommer på vilbli.no. Du kan

 1. angi om opplæringskontor/lærebedrifter og tilhørende bedriftskurs for fylket er klare for publisering på vilbli.no
  På skillearket «Fagopplæring» i 5S001 i VigoOpplæring kan fylket angi om opplæringskontor og/eller medlemsbedrifter og/eller selvstendige bedrifter (og tilhørende «bedriftskurs») skal vises på vilbli.no.
 2. angi for hvert enkelt bedriftskurs om det skal publiseres på vilbli.no eller ikke
  På skjermbildet «Bedriftskurs – detaljer» er det mulig til å overstyre visningen av hvert enkelt bedriftskurs på vilbli.no. I utgangspunktet vises alle bedriftskurs med gyldig godkjenning.

 

Det er to innstillinger i Vigo som påvirker om opplæringskontor/lærebedrifter og bedriftskurs fremkommer på vilbli.no.

Sist endret: 7. mars, 2024

1. Angi om opplæringskontor/lærebedrifter og tilhørende bedriftskurs for fylket er klare for publisering på vilbli.no

 • Denne innstillingen styres med ulike parametervalg i nedtrekkslisten «Parameter for visning ved eksport til Vilbli» på skillearket «Fagopplæring» i 5S001 i VigoOpplæring.
 • Når eksport til vilbli.no er valgt, opplæringskontor/lærebedrifter og tilhørende bedriftskurs bli oppdatert på vilbli.no daglig.

Forklaring av hvordan de ulike valgmulighetene påvirker presentasjonen på vilbli.no:

 1. Ingen bedrifter vises
  Ingen opplæringskontor/lærebedrifter og bedriftskurs vises når fylket er valgt på vilbli.no.
  (Vær oppmerksom på at opplæringskontor/lærebedrifter som har adresse i fylket kan fremkomme med bedriftskurs på andre fylkers visning på vilbli.no. Dette gjelder opplæringskontor/lærebedrifter som har lærlinger fra flere fylker.)
 2. Alle bedrifter vises
  Alle opplæringskontor, medlemsbedrifter og lærebedrifter med tilhørende bedriftskurs vises når fylket er valgt på vilbli.no.
 3. Kun opplæringskontor vises
  Alle opplæringskontor med tilhørende bedriftskurs vises når fylket er valgt på vilbli.no. Medlemsbedrifter og selvstendige lærebedrifter med bedriftskurs vises ikke. Medlemsbedriftenes bedriftskurs fremkommer (uten angivelse av medlemsbedriften) fordi de står listet ut på opplæringskontorets oversiktsside.
 4. Opplæringskontorer og medlemsbedrifter vises
  Alle opplæringskontor og deres medlemsbedrifter med tilhørende bedriftskurs vises når fylket er valgt på vilbli.no. Selvstendige lærebedrifter med bedriftskurs vises ikke.
 5. Selvstendige bedrifter og opplæringskontorer vises
  Alle opplæringskontor og selvstendige lærebedrifter med tilhørende bedriftskurs vises når fylket er valgt på vilbli.no. Medlemsbedrifter vises ikke. Medlemsbedriftenes bedriftskurs fremkommer (uten angivelse av medlemsbedriften) fordi de står listet ut på opplæringskontorets oversiktsside.

2. Angi for hvert enkelt bedriftskurs om det skal publiseres på vilbli.no eller ikke

 • Denne innstillingen styrer visningen av hvert enkelt bedriftskurs, men har bare betydning for de bedriftskursene som er knyttet til opplæringskontor/lærebedrifter som skal vises (ref. valget som er gjort i steg 1).
 • Innstillingen styres med ulike parametervalg i nedtrekkslisten «Parameter for visning på Vilbli» på skjermbildet «Bedriftskurs – detaljer» på det enkelte bedriftskurs i VigoOpplæring.
 • Standardverdien for hvert bedriftskurs er «Bedriftskurset skal vises på Vilbli hvis gyldig godkjenning», så i utgangspunktet vil alle bedriftskurs med gyldig godkjenning vises på vilbli.no (gitt at opplæringskontor/lærebedrifter skal med på vilbli.no, ref. steg 1).

Forklaring av hvordan de ulike valgmulighetene påvirker presentasjonen på vilbli.no:

 1. Bedriftskurset skal vises på Vilbli
  Bedriftskurset vises på vilbli.no selv om det ikke har en gyldig godkjenning. Dette er en manuell overstyring for å vise spesifikke bedriftskurs som ellers ikke ville kommet med på vilbli.no.
 2. Bedriftskurset skal ikke vises på Vilbli
  Bedriftskurset vises ikke på vilbli.no selv om det har en gyldig godkjenning. Dette er en manuell overstyring for å skjule spesifikke bedriftskurs som ellers ville ha kommet med på vilbli.no.
 3. Bedriftskurset skal vises på Vilbli hvis gyldig godkjenning
  Standardverdi: Bedriftskurset vises på vilbli.no hvis det har en gyldig godkjenning per dags dato.

Håndtering av tilbakemeldinger

 • Tilbakemeldinger som kommer inn til hovedredaksjonen i vilbli.no sendes videre til fylkets vilbli.no-redaktør. vilbli.no-redaktørene i fylkene formidler tilbakemeldinger om fagopplæringsdata videre til rette vedkommende i fylket.
 • Det er viktig at tilbakemeldinger angående bedriftsinformasjon (navn, adresse, telefonnummer, e-post) eller bedriftskurs håndteres raskt slik at brukeren opplever at opplysningene blir rettet opp på vilbli.no innen rimelig tid etter at han/hun sendte inn sin tilbakemelding.
 • Opplysningene endres/rettes direkte i Vigo og blir automatisk oppdatert på vilbli.no hver natt.

Eksempler fra visningen på vilbli.no

Opplæringskontor/lærebedrifter og bedriftskurs presenteres først og fremst på disse to sidevisningene på vilbli.no:

Oversikt over opplæringskontor med lærefag og ev. medlemsbedrifter

 • Når brukeren velger et opplæringskontor i listen over «tilbydere», kommer han inn på siden til opplæringskontoret. Her står kontaktinformasjon til opplæringskontoret og en oversikt over hvilke lærefag opplæringskontoret tilbyr og (hvis visning av medlemsbedrifter er valgt) en liste over hvilke medlemsbedrifter som tilbyr det enkelte lærefag.
  Eksempel:
  Opplæringskontoret for bygg- og anleggsteknikk i Oslo
  http://www.vilbli.no/?Fylke=3&Side=Skole&Adr=492166
 • Oversikt over medlemsbedrift med lærefag
  Når brukeren velger en medlemsbedrift inne fra siden til opplæringskontoret, kommer han inn på siden til medlemsbedriften. Her står kontaktinformasjon til medlemsbedriften og en oversikt over hvilke lærefag bedriften tilbyr og hvilket opplæringskontor medlemsbedriften er tilknyttet i det enkelte lærefag.
  Eksempel:
  NCC Roads as
  http://www.vilbli.no/?Fylke=3&Side=Skole&Adr=492922
 • Oversikt over selvstendig lærebedrift med lærefag
  Når brukeren velger en selvstendig lærebedrift i listen over «tilbydere» i strukturkartet, kommer han inn på siden til lærebedriften. Her står kontaktinformasjon til lærebedriften og en oversikt over hvilke lærefag bedriften tilbyr (og hvis bedriften er medlemsbedrift i noen av lærefagene står tilhørende opplæringskontor oppført).
  Eksempel:
  Murmester Per Røseplass as
  http://www.vilbli.no/?Fylke=3&Side=Skole&Adr=492701

Savner du noe?

Vi jobber for tiden med å overføre innhold til den nye nettsiden vår. Det er derfor en mulighet for at det du leter etter ikke er å finne på denne siden, eller at det er blitt flyttet til en annen side.

Vennligst ta kontakt med oss, så hjelper vi hverandre!