Accessibility Tools

Visma In School

Visma In School (VIS) er et skoleadministrativt system laget for videregående skoler. Dette er en skyløsning for foresatte, elever, lærere og administrasjon i videregående skole, voksenopplæring og fagskole.

VIS vil være en stor del av elevenes skolehverdag. De vil se viktig informasjon, slik som timeplan, fravær, anmerkninger, karakterer med mer og ikke minst få dokumentasjon på gjennomført opplæring. De vil også kunne levere digitale søknader, gjennomføre fagvalg og utføre mange andre handlinger. ‘

VIS systemet har mange integrasjoner med viktig sidesystemer som blant annet HR, lønn, VIGO med flere. VIS er også integrert med privatistportalen.

Det nye skoleadministrative systemet Visma In School er nå implementert i alle fylkeskommuner.

Vigo IKS har etablert en forvaltningsorganisasjon som sammen med Visma skal forvalte løsningen fremover.

BRUKERHÅNDBOK Visma InSchool finner du her.
(Registrering og kvalitetssikring av data i Visma InSchool (ViS) før overføring til VIGO
og videre til Statistisk sentralbyrå og Utdanningsdirektoratet)

Sist endret: 6. september, 2023

Savner du noe?

Vi jobber for tiden med å overføre innhold til den nye nettsiden vår. Det er derfor en mulighet for at det du leter etter ikke er å finne på denne siden, eller at det er blitt flyttet til en annen side.

Vennligst ta kontakt med oss, så hjelper vi hverandre!

Sidenavigasjon