Til hovedinnhold

Nytt skoleadministrativt system -Visma InSchool

Vigo IKS har opprettet en egen prosjektorganisasjon (Sentralt mottaksprosjekt, SMP) som skal bistå leverandør med utviklingen av nytt skoleadministrativt system (SAS). 

Dette er gjort for å kvalitetssikre og sikre fremdrift i prosjektet. Denne organisasjon skal også bistå fylkeskommunene med implementering. Det er opprettet en egen intern styringsgruppe for prosjektet som har det formelle ansvaret for utvikling og implementering av nytt SAS.

SMP skal i samarbeid med Visma utvikle et nytt nasjonalt systemet. De lokale innføringsprosjektene vil sammen med sine teammedlemmer, få en aktiv rolle i implementeringen i egne fylkeskommuner. Det vil være nødvendig med et utstrakt samarbeid mellom SMP og de lokale innføringsprosjektene om strategi vedrørende implementering og opplæring på nytt SAS i den enkelte fylkeskommune. Prosjektet vil utfordre  de lokale innføringsprosjektene på dette arbeid.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler