Accessibility Tools

Bilde av person som skriver på en pc. Photo by Glenn Carstens Peters / Unsplash

Vigo IKS søker etter en erfaren virksomhetsarkitekt

Vi trenger en virksomhetsarkitekt som kan være pådriver og igangsetter for vår ambisjon om å bli en mer datadrevet organisasjon! Vi vil levere sammenhengende tjenester til det beste for våre brukere i samferdselssektoren i hele Norge.

Vigo IKS er et it- og digitaliseringsselskap som er eid av alle landets fylkeskommuner og Oslo Kommune. Nå søker vi en virksomhetsarkitekt. Som et resultat av regionsreformen overtok fylkeskommunene ansvaret for veiadministrasjonen på fylkesvei, som tilsvarer nesten halvparten av det offentlige veinettet i Norge. I 2022 fikk Vigo IKS ansvaret for den digitale porteføljen som skal understøtte fylkeskommunene når de planlegger, prosjekterer, bygger, drifter, vedlikeholder og forvalter 44 000 kilometer vei.

Som virksomhetsarkitekt vil du være med å utforme morgendagens digitale tjenester knyttet til fylkesvei sammen med medarbeidere i alle landets fylkeskommuner, innbyggere og entreprenører, i tillegg til nasjonale samarbeidspartnere.

Du motiveres av å skape en forskjell og å sikre at teknologier utnyttes på best mulig måte. Målet er at våre digitale tjenester skal oppleves som sømløse av brukerne og at grensesnittet skal gi støtte og stor verdi i arbeidet.

Ansvarsområder

I dag har vi en portefølje med over 150 ulike digitale systemer og applikasjoner. Som vår virksomhetsarkitet vil en av dine første oppgaver være å kartlegge nåsituasjonen og ønsket situasjon, et framtidig målbilde, samt lage en overordnet plan for hvordan vi skal komme dit. Det er naturlig å se virksomhetsarkitekturen og systemlandskapet inn i dette arbeidet. Du skal selvsagt ikke jobbe alene. Du vil få god hjelp av dyktige kolleger og fagfolk som har god kjennskap til porteføljen.

Du vil få et bredt ansvarsområde med ulike arbeidsoppgaver som blant annet vil innebære:

 • Lede arbeidet med å etablere og operasjonalisere målbildet for virksomhetsarkitektur og systemlandskap
 • Kartlegge behov og brukeratferd i og utenfor organisasjon. Dette inkluderer å innhente brukerinnsikt for de ulike delene av verdikjeden for samferdsel, på tvers av fylkeskommunene
 • Være en strategisk diskusjonspartner i anskaffelser og i forvaltning
 • Samarbeide med nasjonale og statlige organer

Hva skal til for å lykkes?

Kan du vise til gode resultater innenfor digital transformasjon og endringsarbeid? Da er du kandidaten vi ser etter!

Du vil ha gode forutsetninger for å lykkes om du evner å koble brukeropplevelser, prosesser, teknologi og strategi inn en helhetlig sammenheng. Du må kunne forstå og være glad i komplekse problemstillinger, i tillegg må du kunne grave og hente ut en stor mengde informasjon. Du er også ydmyk nok til å vite at de beste resultatene utvikles i fellesskap.

I tillegg vil det være en fordel om du har erfaring med og kan vise til resultater innen:

 • Forståelse for brukerbehov og drivere, samt omsette dette til fremtidsrettede digitale løsninger
 • Prosjektledelse
 • Smidige metoder (Agile)
 • Digitalisering gjerne innen samferdselssektoren

Hva vi kan tilby deg

Du vil være en nøkkelperson for digital transformasjon av samferdselssektoren i Norge. Med dette kan vi tilby:

 • Deltakelse i et stort og spennende arbeid som omfatter hele Norge, og som vil påvirke norsk samferdsel i stor skala.
 • Innflytelse. Du vil være den første personen som går inn i denne rollen og legge grunnsteinene som vil påvirke alle fylkeskommunene, samt interessenter som Statens Vegvesen
 • Påvirkning og utvikling Vigo IKS. VIGO Samferdsel er omtrent 1 år gammelt, og du vil derfor få mulighet til å prege selskapets utvikling i tillegg til å ha stor innflytelse på fremtidens løsninger
 • Personlig og faglig utvikling.

Har du spørsmål til stillingen, ta kontakt med seksjonsleder for samferdsel Bjørn Harald Sti på +47 469 42 978.

Les mer og søk via finn.no.

Del på sosiale medier

Facebook
Twitter
LinkedIn