Accessibility Tools

Vigo IKS

Vigo IKS er et interkommunalt selskap som ivaretar forvaltning og videreutvikling av fylkeskommunenes felles IT-systemer innen videregående opplæring, samferdsel og teknologi.

Selskapet eies av alle fylkeskommunene og Oslo kommune. Vigo IKS sitt øverste organ er representantskapet som har ett medlem fra hver av eierne. Representantskapet har valgt et styre som følger opp selskapets drift.

Vigo IKS har hovedkontor i Porsgrunn.

Arbeidsoppgavene er blant annet:

  • Anskaffelser og forvaltning av felles IT – løsninger
  • Forvaltning og videreutvikling av VIGO Sentralbase
  • Utvikling og forvaltning av nytt skoleadministrativt system, Visma InSchool
  • Kvalitetssikring av elev- og lærlingdata
  • Informasjonsarbeid til fylkeskommunene via vilbli.no
  • Utvikling av løsning for arkivering av dokumenter fra fagsystemene til arkiv
Sist endret: 5. mai, 2023

Ansatte i Vigo IKS

Vigo IKS har 40 fast ansatte i tillegg til daglig leder Hilde Benno Vaage. Selskapet frikjøper også medarbeidere fra fylkeskommunene til ulike oppdrag i utviklingsprosjekter.

I nedtrekksmenyen under finner du navn og e-postadresser til disse.

Ta kontakt med Inntakskontoret i fylkeskommunen der du bor dersom du har spørsmål om søknad, inntak, svar og formidling til læreplass.

Hilde Benno Vaage (daglig leder)

hilde.vaage@vigoiks.no


Frode Sjursen (ass. daglig leder)

frode.sjursen@vigoiks.no


 

Stab og støtte

Brynjulf Bøen (seniorrådgiver)

brynjulf.boen@vigoiks.no


Cathrine Hill-Jensen (kommunikasjonsrådgiver)

cathrine.hill-jensen@vigoiks.no


Gyri Stavdal (jurist)

gyri.stavdal@vigoiks.no


Marte Welta Myrene (administrasjonsrådgiver)

marte.myrene@vigoiks.no


Rune Pedersen (IT konsulent)

rune.pedersen@vigoiks.no


Trygve Gunnarshaug (innkjøpsrådgiver)

trygve.gunnarshaug@vigoiks.no


Erik Hesmyr (informasjonssikkerhetsrådgiver)

erik.hesmyr@vigoiks.no


Seksjon Samferdsel

Bjørn Harald Sti (seksjonsleder samferdsel)

bjorn.sti@vigoiks.no


David Andrè Hosen (prosjektleder samferdsel)

david.hosen@vigoiks.no


Marianne Ramdal Nesset (proskjektleder samferdsel)

marianne.nesset@vigoiks.no


Vanja Valjord Christensen (prosjekt- og prosessleder samferdsel)

vanja.christensen@vigoiks.no


Øystein Reppesgård ( prosjektleder samferdsel)

oystein.reppesgard@vigoiks.no


 

Seksjon Utdanning

Vigdis Margrethe Hoven (seksjonsleder utdanning)

vigdis.hoven@vigoiks.no


Terje Svensson (rådgiver utdanning)

terje.svensson@vigoiks.no


Beate Karlsen (rådgiver utdanning)

beate.karlsen@vigoiks.no


Bjørn Tveiten (rådgiver utdanning)

bjorn.tveiten@vigoiks.no


Hege Svendsen (rådgiver utdanning)

hege.svendsen@vigoiks.no


Heidi Oppebøen (rådgiver utdanning)

heidi.oppeboen@vigoiks.no


Marie Skåra Graarup (rådgiver utdanning)

marie.graarup@vigoiks.no


Sindre Andreas Rådahl Kirchhoff (rådgiver utdanning)

sindre.kirchhoff@vigoiks.no


Ola Brustad (rådgiver utdanning)

ola.brustad@vigoiks.no


Trude Riple (rådgiver utdanning – frikjøpt 80 %)

trude.riple@vigoiks.no


 

Seksjon Teknologi

Svein Håkon Skulstad (seksjonsleder teknologi IT)

svein.skulstad@vigoiks.no


Egil Ballestad (utvikler teknologi IT)

egil.ballestad@vigoiks.no


Erling Jahr (utvikler teknologi IT)

erling.jahr@vigoiks.no


Frode Sjovatsen (utvikler teknologi IT)

frode.sjovatsen@vigoiks.no


Henrik Knutsen (lærling teknologi IT )

henrik.knutsen@vigoiks.no


Jennifer Strand (utvikler teknologi IT)

jennifer.strand@vigoiks.no


Jon Erik Stensrød (prosjektleder teknologi IT)

jon.erik.stensrod@vigoiks.no


Kenneth Folkestad Goa (utvikler teknologi IT)

kenneth.goa@vigoiks.no


Lasse Ulvær (utvikler teknologi IT)

lasse.ulvaer@vigoiks.no


Linda Wangen Loftsgarden (utvikler teknologi IT)

linda.loftsgarden@vigoiks.no


Nils-Håkon Opsahl

nils.hakon.opsahl@vigoiks.no


Nils-Odd Solberg (utvikler teknologi IT)

nilsodd.solberg@vigoiks.no


Trond Magnus Sevre (utvikler teknologi IT)

trond.sevre@vigoiks.no


Ole Anders Eidjord (utvikler teknologi IT)

ole.anders.eidjord@vigoiks.no


Sondre Nordjore (utvikler teknologi IT)

sondre.nordjore@vigoiks.no

Representantskapet Vigo IKS

Oversikt over valgte representanter i Representantskapet for Vigo IKS 2020 – 2023:

Oslo

Representant: Ole Christian Melhus

Vara: Inge Haraldstad


Viken

Representant: Heidi Westbye Nyhus

Vara: Solveig Helene Olsen


Innlandet

Representant: Mari Gjestvang

Vara: Ingrid Tønseth Myhr

Vara: Erik Ringnes


Vestfold og Telemark

Representant: Gunnar Berg Treidene

Vara: Helge Galdal

Vara: Jens Rydhagen


Agder

Representant: Knut Lindland

Vara: Arly Hauge


Rogaland

Representant: Solveig Ege Tengesdal

Vara: Daniel Bøhn Rayner


Vestland

Representant: Karianne Torvanger (Nestleder)

Vara: Åsmund Berthelsen

Vara: Ronny Grønsdal


Møre og Romsdal

Representant: Erik Brekken

Vara: Kariann D. Flovikholm


Trøndelag

Representant: Vegard Iversen

Vara: Anders Bjøru

Vara: Lars Kristian Fossum


Nordland

Representant: Geir Hareide Hansen

Vara: Even J. Ediassen


Troms og Finnmark

Representant: Børre Krudtå (Leder)

Vara: Margunn Blix

Vara:Bjørn-Inge Thomasjord

 

Styret Vigo IKS

Oversikt over valgte medlemmer i styret  for Vigo IKS:

Styret for Vigo IKS består av følgende personer:

Styreleder

Bjørn Marthinsen, etatsdirektør for Utviklings- og kompetanseetaten i Oslo kommune

Nestleder

Ane Tonette Lognseth, ass. fylkesdirektør Utdanning – Innlandet fylkeskommune


Styremedlemmer

Aud Margrethe Riseng, samferdselssjef – Innlandet fylkeskommune

Elisabeth Bechmann, avd. leder samferdsel– Viken fylkeskommune

Kariann D. Flovikholm, ass. fylkesdirektør utdanning – Møre og Romsdal fylkeskommune

Rune Haugsdal, fylkesdirektør – Vestland fylkeskommune

Svein Vathne, avdelingssjef digitalisering – Rogaland fylkeskommune


Varamedlemmer

Anne Elisabeth Djupvik, ass. fylkesdirektør utdanning – Trøndelag fylkeskommune

Per Magne Aadnøy, seksjonsleder tjenesteforvaltning – Viken fylkeskommune

Dokumenter

Her finner du årsmelding, strategiske dokumenter og pålogging for representantskaps- og styremedlemmer.

Avtaleportefølje

Vigo IKS sin samlede avtaleportefølje oppdateres for øyeblikket og du vil snart finne et oppdatert dokument her.

Ved behov for mer informasjon rundt enkeltavtaler, ta kontakt med

Trygve Gunnarshaug
Innkjøpsrådgiver
trygve.gunnarshaug@vigoiks.no

Sende faktura til Vigo IKS

Her finner du informasjon om hvordan du sender oss en faktura:

Vigo IKS har følgende fakturadresse:

Kjølnes ring 30, 3918 Porsgrunn

Det et krav at faktura skal sendes elektronisk med påført referanse.

Vigo IKS har org.nr 998283914

Alle fakturaer skal sendes i EHF-format

ELMA 0192:998283914 – Visma aksesspunkt

Alle fakturaer skal merkes korrekt for raskere behandling hos oss, dvs. med referanse og kontaktperson.

Elektroniske fakturaer i EHF leveres med 1000 som referanse. Dette er et ID-nummer plassert i feltet ‘AccountingCost’ på fakturahodenivå.

Ledige stillinger

Vi har for tiden følgende stillingsannonser ute:

Savner du noe?

Vi jobber for tiden med å overføre innhold til den nye nettsiden vår. Det er derfor en mulighet for at det du leter etter ikke er å finne på denne siden, eller at det er blitt flyttet til en annen side.

Vennligst ta kontakt med oss, så hjelper vi hverandre!

Sidenavigasjon