Accessibility Tools

ux design

Vil du være med å forvalte og videre­utvikle et viktig nasjonalt IT-system?

Vigo IKS er i sterk vekst og søker nå en VIGO-tjenesteansvarlig. Selskapet ivaretar utvikling og forvaltning av fylkeskommunenes felles IT-systemer innen utdanning, samferdsel og fellestjenester.

VIGO systemet er et sentralt fagsystem som brukes i forbindelse med søking og inntak til videregående opplæring og administrasjon av fagopplæring med nærmere 400 000 brukere. Vil du være med å koordinere den videre utviklingen?

 Vigo IKS søker en VIGO-tjenesteansvarlig som vil være med på å videreutvikle VIGO systemet. Brukernes behov står alltid i sentrum for ønsket om å videreutvikle VIGO. Dersom du ønsker å søke stillingen må du være god på kommunikasjon og ryddig på prosesser for å involvere brukere på ulike nivåer. Som VIGO-tjenesteansvarlig må du bidra til å forvalte, drifte og videreutvikle sammen med medarbeidere i Vigo IKS, fylkeskommunene/Oslo kommune og vår systemleverandør.

Les mer om stillingen på finn.no.

Del på sosiale medier

Facebook
Twitter
LinkedIn