Accessibility Tools

Ny daglig leder i Vigo IKS

Styret i Vigo IKS vedtok torsdag 2.mars å ansette Hilde Benno Vaage som ny daglig leder. Hun tiltrer stillingen 1.april 2023.

Vaage kommer til Vigo IKS med en solid ledererfaring, både fra offentlig og privat sektor. Hun har hovedfag fra universitetet i Oslo, og senere master i skoleledelse fra BI. Hun har arbeidet som lektor og avdelingsleder i Akershus fylkeskommune. De siste 10 årene har hun arbeidet i IST, hvorpå de siste årene som administrerende direktør. Hun har nylig vært ansatt i Udir som rådgiver.

Toppledererfaring blir viktig i Vigo IKS

-Behovet for gode digitale løsninger er en forutsetning for tjenesteutviklingen i offentlig sektor, sier Bjørn Marthinsen, styreleder i Vigo IKS. – Gjennom Vigo IKS samhandler fylkeskommunene digitalt på stadig flere områder, og selskapet har derfor behov for flere dyktige medarbeidere. Jeg er svært glad for at Hilde har takket ja til stillingen som daglig leder. Hun bringer med seg solid og relevant toppledererfaring, som blir viktig når Vigo IKS skal utvikle seg videre.

Hilde Benno Vaage er ansatt som ny daglig leder i Vigo IKS
Vaage gleder seg til å ta fatt på arbeidet som daglig leder for Vigo IKS. Foto: Cathrine Hill-Jensen, Vigo IKS
Ønske om å bidra til brukervennlige digitale løsninger utviklet av Vigo IKS

Vaage er ydmyk og glad for å ha fått tillit som ny leder av Vigo IKS. – Jeg har i mange år jobbet med produktutvikling og ledelse, og har et sterkt ønske om å kunne bidra til at digitale løsninger er brukervennlige og nyttige for både enkeltindivid og samfunn, uttaler hun. – Jeg oppfatter også at dette er kjernen i det arbeidet Vigo IKS er ansvarlig for. Jeg ser fram til å samarbeide med både eierne av Vigo IKS og alle ansatte som jobber for bedre digitale løsninger hver dag. Min erfaring er at samarbeid er en nøkkel for å lykkes med digitaliseringen.

Hilde Benno Vaage tiltrer som daglig leder 1.april 2023.

For mer informasjon, kontakt:

  • Bjørn Marthinsen (styreleder Vigo IKS), tlf. 95171899
  • Hilde Benno Vaage, tlf. 99633151
  • Cathrine Hill-Jensen (kommunikasjonsrådgiver – for flere bilder), tlf. 91809647

//

Fakta om Vigo IKS:

  • Vigo IKS er et interkommunalt selskap som ivaretar forvaltning og videreutvikling av fylkeskommunenes felles IT-systemer innen videregående opplæring, samferdsel og fellestjenester.
  • Selskapet eies av alle fylkeskommunene og Oslo kommune. Vigo IKS sitt øverste organ er representantskapet som har ett medlem fra hver av eierne. Representantskapet har valgt et styre som følger opp selskapets drift.
  • Vigo IKS har 38 og ansatte hovedkontor i Porsgrunn.

Del på sosiale medier

Facebook
Twitter
LinkedIn