Accessibility Tools

FINT Informasjons-modell

Informasjonsmodellen beskriver informasjonselementene en virksomhet trenger å motta eller produsere for å utføre sitt oppdrag. Dette muliggjør kommunikasjon på en felles og standardisert måte.
Sist endret: 13. september, 2023

I sentrum av all vår tjenesteproduksjon står Informasjonsmodellen. Den beskriver informasjonen vi er avhengig av og hvordan den henger sammen. Informasjonsmodellen er grunnlaget for hvordan virksomheter utveksler informasjon med oss, seg selv og andre. En standardisert informasjonsmodell legger tilrette for økt digitalisering, og gjør virksomhetene mindre leverandøravhengig.

Informasjonsmodellen er delt opp i følgende komponenter:

 • Økonomi
  • Faktura
  • Kodeverk
  • Regnskap
 • Utdanning
  • Basisklasser
  • Elev
  • Kodeverk
  • Lærling
  • OT
  • Timeplan
  • Utdanningsprogram
  • Vurdering
 • Ressurser
  • Tilganger
 • Personvern
  • Kodeverk
  • Samtykke
 • Felles
  • Basisklasser
  • Kodeverk
  • ISO
  • Komplekse datatyper
 • Arkiv
  • Kodeverk
  • Kulturminnevern
  • Noark
  • Personal
  • Samferdsel
 • Administrasjon
  • Fullmakt
  • Kodeverk
  • Komplekse datatyper
  • Organisasjon
  • Personal

 

Hele informasjonsmodellen er beskrevet i sin helhet på: https://informasjonsmodell.felleskomponent.no/

 

Det tilgjengeliggjøres biblioteker som fritt kan benyttes:

 • Java-modeller publiseres på: https://repo.fintlabs.no/
 • C#-modeller publiseres på: https://www.nuget.org/profiles/FINTLabs

 

Målgruppe:

Gi en beskrivelse av hvilken målgruppe produktet/tjenesten er utviklet for. Eksempel: FINT FLYT er designet for å kunne overføre informasjon fra et fagsystem til et annet. Overføring av informasjon fra  eGrunnerverv til fylkeskommunens arkiv er et godt eksempel på anvendelsesområder.

 

Fordeler:

Standardisert informasjonsmodell

Felles måte å kommunisere med fagsystem i fylkeskommunene.

 

Tilrettelegge for digitalisering

Det å standardisere en informasjonsmodell på tvers av fylkeskommuner gjør at det blir enklere å sette opp løsninger/systemer på tvers av fylkeskommunene som trenger den samme informasjonen.

 

Forenkling av operasjoner

Konsumere/API kan genereres automatisk fra informasjonsmodellen.

 

Mindre avhengig av leverandører

Ved oppsett av nye integrasjoner, som er dekket av det som finnes i informasjonsmodellen, kan disse settes opp med liten involvering av leverandørene.

 

Hvordan bestille tjenesten?

Se under punktet “Grunnleggende informasjon” for nærmere beskrivelse av hvilke forberedelser dere må gjøre og hva vi trenger av informasjon for å sette opp tjenesten for deres organisasjon. Ta kontakt med Vigo IKS her.

 

Grunnleggende informasjon

Hva trenger vi av informasjon?

 • Kontaktinformasjon til deres tekniske ressurs som vi kan ha dialog med oppsett og igangkjøring av produktet/tjenesten.
 • Kontaktinformasjon til andre relevant ressurser som arkiv, økonomi, HR og/eller andre fagressurser hos dere.