Accessibility Tools

FINT Drosjeløyve

Felles nasjonal søknadsportal for drosjeløyve, hvor Vigo IKS håndterer informasjonsflyten mellom Altinn, søker og fagsystemene i fylkeskommunene.
Sist endret: 13. september, 2023

For å drive drosjetransport må du ha et drosjeløyve. Dette kan søkes om på Altinn: https://www.altinn.no/skjemaoversikt/fylkeskommunene/drosjeloyve/

Ordningen for drosjeløyve er lik i hele landet

Denne tjenesten ble utviklet i forbindelse med nytt drosjeregelverk som trådte i kraft 1. november 2020.

En produktbeskrivelse er en tekst som skal være tilknyttet produktet/tjenesten. Den fungerer som en salgstekst, og har som oppgave å beskrive og forklare hva produktet/tjenesten kan. Ut ifra beskrivelsen skal kunden ha det som trengs av informasjon, slik at de forstår hva produktet/tjenesten vil kunne benyttes til.

Målgruppe:

Gi en beskrivelse av hvilken målgruppe produktet/tjenesten er utviklet for. Eksempel: FINT FLYT er designet for å kunne overføre informasjon fra et fagsystem til et annet. Overføring av informasjon fra  eGrunnerverv til fylkeskommunens arkiv er et godt eksempel på anvendelsesområder.

Fordeler:

Beskriver produktets fordeler og gevinster. Og hva slags utbytte dette kan gi bruker. Eksempel: FINT FLYT er designet slik at det ikke kreves utviklerkompetanse for å sette opp integrasjoner mellom for eksempel en fagapplikasjon og en arkivtjeneste. Dette gjøres fint av en arkivar.

Hvordan bestille tjenesten?

Se under punktet “Grunnleggende informasjon” for nærmere beskrivelse av hvilke forberedelser dere må gjøre og hva vi trenger av informasjon for å sette opp tjenesten for deres organisasjon. Ta kontakt med Vigo IKS her.

Grunnleggende informasjon:

Kontaktinformasjon til deres tekniske ressurs som vi kan ha dialog med oppsett og igangkjøring av produktet/tjenesten.

Kontaktinformasjon til andre relevant ressurser som arkiv, økonomi, HR og/eller andre fagressurser hos dere.