Accessibility Tools

FINT Drosjeløyve

Felles nasjonal søknadsportal for drosjeløyve, hvor Vigo IKS håndterer informasjonsflyten mellom Altinn, søker og fagsystemene i fylkeskommunene.
Sist endret: 7. mars, 2024

Bakgrunn

Denne tjenesten ble utviklet i forbindelse med nytt drosjeregelverk som trådte i kraft 1. november 2020.

For å drive drosjetransport må du ha et drosjeløyve. Søknad for dette finnes på Altinn. Ordningen for drosjeløyve er lik i hele landet.

 

Målgruppe

For alle som søker drosjeløyve i en av følgende fylkeskommuner:

 • Agder
 • Akershus
 • Buskerud
 • Finnmark
 • Innlandet
 • Møre og Romsdal
 • Oslo
 • Rogaland
 • Telemark
 • Troms
 • Trøndelag
 • Vestfold
 • Vestland
 • Østfold

 

Fordeler

En nasjonal felles tjeneste for søknad om drosjeløyve, som ivaretar hele prosessen fra en sjåfør søker til et løyve er innvilget, her i blant saksbehandling og offentlig journalføring.

 

Hvordan bestille tjenesten?

Se under punktet “Grunnleggende informasjon” for nærmere beskrivelse av hvilke forberedelser dere må gjøre og hva vi trenger av informasjon for å sette opp tjenesten for deres organisasjon. Ta kontakt med Vigo IKS for bestilling.

 

Grunnleggende informasjon

Kontaktinformasjon til deres tekniske ressurs som vi kan ha dialog med for oppsett og igangkjøring av tjenesten, inkludert kontaktinformasjon til en fagperson på arkiv og/eller andre relevante fagressurser hos dere.

Utfyllende informasjon

Det er viktig med god kommunikasjon med relevante fagressurser for et korrekt oppsett av tjenesten.

Arkitekturskisse

drosjeloyve - FINT Drosjeløyve