Til hovedinnhold

Om Qlikview

Qlikview er et svært allsidig verktøy for arbeidslister, kvalitetsoppfølging, statistikk og analyse av fylkeskommunens egne data. 

Med Qlikview kan ledere holde bedre oversikt over status og utvikling. Medarbeidere får et verktøy for arbeidsplanlegging og oppfølging av egne data. Bruk av qlikview kan bidra tll økende bevissthet om egne data i VigoOpplæring, og på sikt bidra til at registreringshåndboken følges enda bedre.  Qlikview skal sikre at fylkeskommunene kjenner sine data minst like godt som aktører som bestiller data fra fylkeskommunene for å presentere sine egne statistikker, enten det er SSB, Udir eller IKT-Norge.

Om Qlikview i Vigo IKS

Qlikview er levert av bWise, og er av Vigo IKS - på vegne av fylkeskommunene - valgt for å erstatte rapporterings-verktøyet BRIO/Hyperion. BRIO/Hyperion er fortsatt er i bruk for administrasjon for inntak og fagopplæring, men programmet er ikke oppdatert eller vedlikeholdt siden 2004. Qlikview skal redusere behovet for videreutvikling av spesialiserte rapporter og liknende i VigoOpplæring. Qlikview er foreløpig tilrettelagt for å være et verktøy for oppfølging av data fra Vigo-databasen. Qlikview kan også brukes til å sammenstille data fra flere baser. Qlikview vil kunne dekke noe av funksjonaliteten som var i PULS, og er/kommer i Hjernen&Hjertet. Qlikview kan også settes opp slik at Oppfølgingstjenesten og skolene kan følge utvikling og detaljer direkte fra VIGO-basen og være et supplement til VIGOSkole. BWise er fra 2017 kjøpt opp av Visma, som også er leverandøren av nytt skoleadministrativt system Visma Flyt skole.

Qlikview er basert på personlige brukere. Fra oppstart har hver fylkeskommune minimum 2 NAMED-user og 7 DOC-user. Det har vist seg at lokal installering av Qlikview i fylkene er svært tidkrevende og lite brukervennlig. Det jobbes derfor videre med at Qlikview primært skal brukes som web-versjon fram til terminalserver settes opp i takt med avklaringer for sentralbaseprosjektet. Det er først gjennom sentralbaseprosjektet at regimet for testbaser blir avklart. Bruk av Qlikview mot testbaser er en helt essensiell funksjonalitet for inntaksprosesser, og må være på plass før sentralbaseprosjektet kan fullføres.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler