Accessibility Tools

Novari IKS ivaretar utvikling og forvaltning av fylkeskommunenes felles IT-systemer innen utdanning, samferdsel og teknologi.

Hvem er Novari IKS?

novari iks midlertidig logo

Novari IKS (interkommunalt selskap) ivaretar utvikling og forvaltning av fylkeskommunenes felles IT-systemer innen videregående opplæring, samferdsel og teknologi.

Selskapet eies av fylkeskommunene og styres av et representantskap med et medlem fra hver fylkeskommune og et fra Oslo kommune, samt et styre. Novari IKS har hovedkontor i Porsgrunn med 40 faste ansatte. Selskapet frikjøper ansatte fra fylkeskommunene ved behov.

Vigo values illustration Samhandle Samordn Samarbeide

Siste nyheiter​

Bilde fra innspillsmøte

Når kommer den nye arkivloven?

Arkivloven vi har nå, er fra 1999 og ble egentlig formulert allerede i 1987. Den er dermed en lov som tar utgangspunkt i at all dokumentasjon er på papir. Behovet for ny arkivlov og oppdaterte forskrifter har vært diskutert lenge, og endelig skjer det noe. 
Les meir
Nervøs elev med blyant i munnen

Udir foreslår tiltak for å sikre en god gjennomføring av eksamen

Den raske utviklingen av kunstig intelligens skaper nye utfordringer for gjennomføring av eksamen i skolen. Udir foreslår flere konkrete tiltak for våreksamen 2024, og større endringer i eksamensordningen for de neste årene.
Les meir
Atlanterhavsveien foto: C.Hill-Jensen

Vegsøk – en enhetlig løsning for alle innbyggere

Novari IKS er en aktiv pådriver for digitaliseringen av den offentlige sektoren, og ikke minst oppfølgingen av regjeringens digitaliseringsstrategi: "Én digital offentlig sektor." Systemet Vegsøk er et godt eksempel på dette.
Les meir

Viktige datoar

Det er ingen kommande hendingar.