Accessibility Tools

Vigo IKS varetek utvikling og forvaltning av dei felles IT-systema frå fylkeskommunane innan utdanning, samferdsel og teknologi.

Kven er Vigo IKS?

Vigo IKS Logo

Vigo IKS (interkommunalt selskap) varetek utvikling og forvaltning av dei felles IT-systema frå fylkeskommunane innan vidaregåande opplæring, samferdsel og teknologi.

Selskapet er eigd av fylkeskommunane og blir styrt av eit representantskap med ein medlem frå kvar fylkeskommune og eit frå Oslo kommune, og dessutan eit styre. Vigo IKS har hovudkontor i Porsgrunn med 35 faste tilsette. Selskapet frikjøper tilsette frå fylkeskommunane ved behov.

Vigo values illustration Samhandle Samordn Samarbeide

Siste nyheiter​

Viktige datoar

Møte i representantskapet Vigo IKS

fredag 29. september, 2023
Heile dagen
Radisson Blue Gardermoen
vigo workshop

Styremøte Vigo IKS

torsdag 23. november, 2023
Heile dagen
Teams