Accessibility Tools

FINT Personalmappe

Opprettelse og synkronisering av personalmapper i arkivsystemet for ansatte i virksomheten.
Sist endret: 7. mars, 2024

Målgruppe

Personalmappetjensten ble utviklet i samarbeid med Viken fylkeskommune i 2020. I dag benyttes den av Akershus, Buskerud og Østfold.

Alle fylkeskommuner som ønsker å vedlikeholde personalmapper i arkivsystemet ut fra informasjon i HR-systemet kan bestille løsningen.

 

Fordelar

Personalmapper for ansatte blir håndtert automatisk ut fra hvilken informasjon som finnes i HR-systemet. Det er i mindre grad nødvendig med manuell oppdatering og vedlikehold av personalmappene.

 

Korleis bestilla tenesta?

Sjå under punktet “Grunnleggende informasjon” for nærare skildring av kva førebuingar de må gjera og kva me treng av informasjon for å setja opp tenesta for organisasjonen deira. Ta kontakt med Vigo IKS her.

 

Kjernefunksjonalitet

  • Personalmapper blir opprettet for nye ansatte.

  • Administrativ enhet og saksbehandler blir oppdatert ved endring av leder.

  • Endrer saksstatus på personalmappen når ansatt slutter.

 

Hvordan bestille tjenesten

Sjå under punktet “Grunnleggende informasjon” for nærare skildring av kva førebuingar de må gjera og kva me treng av informasjon for å setja opp tenesta for organisasjonen deira. Ta kontakt med Vigo IKS her.

 

Grunnleggjande informasjon

Kva treng me av informasjon?

Kontaktinformasjon til deres tekniske ressurs som vi kan ha dialog med oppsett og igangkjøring av produktet/tjenesten, inkludert kontaktinformasjon til en fagperson på arkiv og HR.

Avhengigheter til andre produkter/tjenester levert av Vigo IKS: FINT Arkiv