Accessibility Tools

Seksjon

Samråd

I forbindelse med utvidelse av tjenesteområder i selskapet var det et behov for å etablere en ny seksjon. Seksjonen samhandling og rådgivning ble opprettet i juni 2023, og består av én seksjonsleder og 8 medarbeidere.  Seksjonen jobber for at tjenester til fylkeskommunene skal gi en merverdi, samt at vi skal bidra til å skape mest mulig helhetlige sammenhengende digitale tjenester. For å realisere regjeringens ambisjon om én offentlig digital sektor, bidrar seksjonen med ressurser som er koordinerende, rådgivende og utførende. 

Samråd

Her kan du lese mer om seksjonen og prosjekter under Novari samhandling og rådgivning