Accessibility Tools

Seksjon

Utdanning

Utdanningsseksjonen i Vigo IKS forvaltar IKT-systema frå fylkeskommunane for vidaregåande opplæring (vgo). Under dette søking og inntak til vidaregåande opplæring, administrasjon av lærlingeordningen, administrasjonssystem for elevadministrasjon, gjennomføring av eksamen og informasjonsnettstad for dei som skal velja utdanning innan vgo. I tillegg kvalitetssikring av elev- og lærlingdata og ansvar for nasjonal kodeverksdatabase. Me har ansvar for utvikling og drift av IKT- verktøy for rapportering og kvalitetsoppfølging for fylkeskommunane og dessutan ulike kvalitetsprosjekt rundt dei IKT systema me har ansvar for.

Område innan vidaregåande opplæring

I menyen under finnar du lenkjar til informasjon om dei ulike områda