Accessibility Tools

FINT OrgMonitor

Overvåkning av organisasjonsstrukturen i en virksomhet, og varsling ved endringer.
Sist endret: 7. mars, 2024

Overvakar endringar i organisasjonsstrukturen til ein fylkeskommune. Ved endring blir varsla endringar til fylket på ei avtalt e-postadresse. Tenesta blir brukt for å fanga opp viss det blir synkronisert store mengder uønskte endringar i organisasjonsstrukturen.

Korleis bestilla tenesta?

Via kundeportalen.