Accessibility Tools

Seksjon

Samferdsel

Seksjon Samferdsel i Vigo IKS varetek felles IKT-tenester innanfor Samferdsel i fylkeskommunane og vart oppretta tidleg i 2022. Behovet oppstod som eit resultat av regionsreforma 01.01.2020, der fylkeskommunane overtok ansvaret for den praktiske vegadministrasjonen på fylkesveg. Seksjonen har etablert ein brei portefølje av IT-system, løysingar og avtalar.

Seksjon samferdsel

Vel kva du vil lesa meir om i menyen under.