Accessibility Tools

FINT Betaling (Elevfakturering)

FINT Betaling er en webapplikasjon som lar brukere opprette og sende fakturaer til studenter. Med FINT Betaling kan du enkelt velge individuelle studenter eller grupper av studenter, velge produktene som skal faktureres og sende fakturaen til et eksternt system.
Sist endret: 7. mars, 2024

I tillegg til å oppretta og senda fakturaer, gir FINT Betaling også ein måte å følgja opp fakturaene dine på. Du kan sjå ei liste over ventande fakturaer som enno ikkje er sende, og dessutan sjå historikken over fakturaer som er oppretta og sende. Historikksida inkluderer også eventuelle feil som kan ha oppstått under sendinga.

 

Målgruppe

Organisasjonar som ønskjer å fakturera elevar frå skuleadministrativt system (VISER) for overføring til integrert økonomisystem.

Fordelar

Forenklar prosessen med å fakturera elevar for til dømes elevpc. Hentar studentinformasjon som namn og adresse frå FINT og overfører til rekneskapssystem.

 

Korleis bestilla tenesta?

Blir bestilt via kundeportalen.

 

Arkitekturskisse:

Skjermbilde 2023 09 13 kl. 13.24.29 - FINT Betaling (Elevfakturering)