Accessibility Tools

Portefølje

Tekst kommer

Sist endret: 7. mai, 2024

Produktområde

NVDB

Produkteigar: David Hosen, Carl Aaby

 • NVDB (inkl. datafangst)
 • Vegdata.no
 • NVDB – registreringsløysing
 • Vegkart.no

Utbygging

Produkteigar: Marianne Ramdal Nesset

 • Powel
 • Kvalink
 • Labsys
 • eRoom
 • HMSREG – verktøy for oppfølging av seriøsitet, HMS og miljøpåvirkning i bygg- og anleggsbransjen

Forvaltning

Produkteigar: Bjørn Harald Sti

 • Trafikkdatasystemet
 • Truls/Trine
 • Vegbilete innsyn
 • Vegsøk
 • Trafikktryggleiksinspeksjon

Informasjonsforvaltning og innebygd arkivering

Produkteigar: Vanja Valjord

 • MIME360
 • ISY Road
 • Samhandlingsløysing
 • Bevaring av arkiv frå SVVs fagsystem
 • HMS
 • blir GITT

Drift og Vedlikehold

Produkteigar: Øystein Reppesgård

 • ISY Road
 • Elrapp
 • Brutus
 • Vegvisaren
 • A-nota
 • Trygg tunnel
 • Plania tunnel
 • Funk-Ra
 • Rosita
 • PMS

Eigedom

Produkteigar: David Hosen

 • eGrunnerverv

Plan/prosjektera

Produkteigar: Marianne Ramdal Nesset

 • Focus
 • Trimble (rammeavtale)
 • Anslag
 • GUDB
 • Rapportweb

Vegovervaking

Produkteigar: Carl Aaby

 • VTS-Hendelselogg
 • SCADA
 • Vegvêr
 • Datainnsamlingsnettet
 • Automasjonsnettet
 • Målestasjonregisteret
 • Telia

blir GITT

Produkteigar: David Hosen

 • ArcGIS
 • FYSAK

Saknar du noko?

Me jobbar for tida med å overføra innhald til den nye nettsida vår. Det er derfor ei moglegheit for at det du leitar etter ikkje er å finna på denne sida, eller at det har vorte flytta til ei anna side.

Ver vennleg og ta kontakt med oss, så hjelper me kvarandre!

Sidenavigasjon