Til hovedinnhold

Brukeradministrasjonsløsning - VIGO-BAS

Prosjektets formål var å få på plass prosesser og rutiner som gjør at fylkeskommunene kan styre identiteter til alle sine brukertyper, på en hensiktsmessig måte- et identitetsforvaltningssystem.

Identitetsforvaltning blir stadig viktigere, siden flere og flere systemer blir automatiserte og trenger å fastslå hvem en person er, og hvilken rolle personen har. Dette for å ivareta følgende:

  • Konfidensialitet: sikkerhet for at kun autoriserte personer får tilgang til informasjon og at det på forhånd er foretatt en gyldig identifisering og autentisering av personen
  • Integritet: sikkerhet for at informasjon og informasjonsbehandlingen er fullstendig, nøyaktig og gyldig, og et resultat av autoriserte og kontrollerte aktiviteter
  • Tilgjengelighet: sikkerhet for at en tjeneste oppfyller bestemte krav til stabilitet, slik at aktuell informasjon er tilgjengelig ved behov

VIGO-BAS vil utføre følgende funksjoner:

  • Samler inn og sjekker identifiseringsinformasjon (som identifiserer person eller objekt)
  • Klargjøring av brukere
  • Opprette brukerkonti
  • Opprette FEIDE brukerkonto (benyttes av tjenester innenfor utdanningssektoren)
  • Identifisere de systemene en bruker skal ha tilgang til
  • Vedlikeholde autentiseringsinformasjon og tilgangsrettigheter
  • Fjerning av tilgangsrettigheter

Prosjektet ble gjennomført høsten 2015 og vinteren 2016 med overlevering til linjen i medio april.

Prosjektstatus

Prosjektet har vært  i gjennomføringsfasen som består av utvikling, test og implementering av de tekniske løsningene, men er nå avsluttet. 

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler