Til hovedinnhold

Hjelpemidler til eksamen

I de aller fleste fag er alle hjelpemidler tillatt bortsett fra åpent internett og andre verktøy som kan brukes til kommunikasjon. Du kan lese mer om hjelpemidler på nettsidene til Utdanningsdirektoratet.

Noen fag avviker fra denne regelen ved at det er restriksjoner på bruk av hjelpemidler, eller at det er spesielle hjelpemidler som kreves for å løse eksamensoppgaven. Listen viser fag som avviker.

Hjelpemidler til eksamen 2022

For fag som gjennomføres i nytt eksamens og prøvesystem, kreves det at kandidaten bruker egen pc med nødvendig og oppdatert programvare.
Se mer informasjon her:
https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/administrere-eksamen/#krav-utstyr

Spesielle krav til hjelpemidler

Offentlig fagkode

Fagnavn

Krav til hjelpemidler

IDR2016

Treningslære 1 LK06

1 (2 timer): kun skrivesaker
Del 2 (3 timer): alle hjelpemidler unntatt internett og andre verktøy som kan brukes til kommunikasjon.

IDR2026

Treningslære 1 (LK20)

Del 1 (2 timer): kun skrivesaker

Del 2 (3 timer): alle hjelpemidler unntatt internett og andre verktøy som kan brukes til kommunikasjon.

MUS2014

Musikk i perspektiv 1 (LK20)

Headset/hodetelefoner (ikke trådløs)

MUS2005

Musikk i perspektiv 1

Det kreves bruk av datamaskin og headset/hode-telefoner (ikke trådløs)

MUS2007

Musikk i perspektiv 2

Det kreves bruk av datamaskin og headset/hode-telefoner (ikke trådløs)

MUS2016

Musikk i perspektiv 2 (LK20)

(Første eksamen vår 23)

Headset/hodetelefoner (ikke trådløs)

MUS3001

Musikk fordypning 1

Datamaskin med notasjonsprogram for musikk Hodetelefoner for lydvedlegg (ikke trådløs) Piano og/eller midi-keyboard

MUS3003

Musikk fordypning 2

Datamaskin med notasjonsprogram for musikk Hodetelefoner for lydvedlegg (ikke trådløs) Piano og/eller midi-keyboard

MUS3006

Musikk fordypning 1 (LK20)

Datamaskin med notasjonsprogram for musikk Program for musikkproduksjon (DAW) Hodetelefoner for lydvedlegg (ikke trådløs) Piano og/eller midi-keyboard.

MUS3008

Musikk fordypning 2 (LK20)

Første eksamen vår 23

Datamaskin med notasjonsprogram for musikk Program for musikkproduksjon (DAW) Hodetelefoner for lydvedlegg (ikke trådløs) Piano og/eller midi-keyboard

NOR1216

Norsk for elever med samisk/finsk 2. språk.

Oversettelsesprogram er ikke tillatt.

NOR1206

Norsk Vg2 Yrkesfaglige utdanningsprogram.

Oversettelsesprogram er ikke tillatt

NOR1028

Norsk tegnspråk

Tilgang på PC med tilstrekkelig lagringsplass. PC må ha kamera og programvare som gjør det mulig å lage filmopptak/video.

Det er anbefalt at kandidaten har tilgang på tolk under gjennomføringen.

RLV2001

Vertskapsrollen

Det forutsettes bruk av datamaskin, inkludert bruk av tekstbehandlingsprogram

RLV2002

Salg og markedsføring

Det forutsettes bruk av datamaskin, inkludert bruk av tekstbehandlingsprogram

RLV2003

Etablering og drift

Det forutsettes bruk av datamaskin, inkludert bruk av tekstbehandlingsprogram

TRL2001

Bransjeteknikk

ADR-håndboken

MED2005

Teknologi og produksjon Vg2

Det kreves bruk av medbrakt datamaskin og hodetelefoner med ledning.

For å løse eksamensoppgaven må man ha

pre-installert program der man kan tegne og redi-gere bilder for eksempel Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Inkscape, Gimp.

MED2006

Konseptutvikling og kommunikasjon Vg2

Det kreves bruk av medbrakt datamaskin og hodetelefoner med ledning.

For å løse eksamensoppgaven må man ha

pre-installert program der man kan tegne og redi-gere bilder for eksempel Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Inkscape, Gimp.

MED2007

Design og visualisering Vg2

Det kreves bruk av medbrakt datamaskin og hodetelefoner med ledning.

For å løse eksamensoppgaven må man ha

pre-installert program der man kan tegne og redi-gere bilder for eksempel Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Inkscape, Gimp.

KPL2001

Produksjon og tjenester

Det kreves bruk av medbrakt datamaskin. Behov for pre-installert tegneprogram, for eksempel Draw.io, Visio, Word.

KPL2002

Kjemisk teknologi

Det kreves bruk av medbrakt datamaskin og even-tuelt hodetelefoner med ledning. Behov for pre-in-stallert tegneprogram, for eksempel Draw.io, Visio, Word.

KPL2003

Analyse, dokumentasjon og kvalitet

Det kreves bruk av medbrakt datamaskin. Behov for pre-installert tegneprogram, for eksempel Draw.io, Visio, Word.

FRI2004

Kommunikasjon, klipp og frisyre.

Det kreves bruk av medbrakt datamaskin.

FRI2005

Hår, farge og struktur-endring.

Det kreves bruk av medbrakt datamaskin.

HES2005

Helse og sjukdom

Det kreves bruk av medbrakt datamaskin.

HES2006

Kommunikasjon og samhandling

Det kreves bruk av medbrakt datamaskin.

HES2007

Yrkesliv i helseservice-fag

Det kreves bruk av medbrakt datamaskin.

RLF2001

Bransjelære

Tekniske bestemmelser, Rørhåndboka. Dersom du har digital utgave av disse, må du passe på at de fungerer offline. Kalkulator.

RLF2002

Sanitærteknikk

Tekniske Bestemmelser, Rørhåndboka. Dersom du har digital utgave av disse, må du passe på at de fungerer offline. Kalkulator.

RLF2003

Varmeteknikk

Tekniske Bestemmelser, Rørhåndboka. Dersom du har digital utgave av disse, må du passe på at de fungerer offline. Kalkulator.

HDF2001

Dyrelære og aktivitet

Kalkulator

HDF2002

Drift og entreprenørskap

Kalkulator

KVV2001-2003

Kulde-, varmepumpe-og ventilasjonsteknikk

https://nkf-norge.no/norsk-kulde-og-varmepumpenorm-2018/

TOL2001-2003

Transport og logistikk

Kalkulator og ADR- håndboken

ANG2001-2002

Vg2 anleggsgartner

Kalkulator

SSS2003

økonomi og administra-sjon

Medbragt datamaskin må ha installert Excel

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler