Til hovedinnhold

Retningslinjer for klagebehandling ved lokalt gitt skriftlig eksamen i videregående opplæring

Ved klage på lokalt gitt skriftlig eksamen skal hver klage behandles av en klagenemnd oppnevnt av ansvarlig fylkeskommune. Klagenemndsmedlemmene skal vurdere klagen i samsvar med reglene i forskrift til opplæringslova § 5-9.

Viktige dokumenter ved klagebehandlingen

og i de fagene der det foreligger:

 • Sensorveiledning
 • Vurderingsskjema

 Praktiske opplysninger

Ved å logge seg på nettsiden til Utdanningsdirektoratet eller trykke på lenken PAS - eksamen får klagenemndsmedlemmene tilgang til:

 • kontaktinformasjon til medsensor
 • eksamensoppgaven
 • oversikt over alle klagene som skal behandles, karakter fra ordinær sensur og skoletilhørighet
 • informasjon om besvarelsen er levert digitalt eller på papir
 • å laste ned digitale besvarelser og eventuell utført plagiatkontroll
 • å skrive begrunnelse og sette endelig karakter

Informasjon om tilgang til PAS - eksamen får klagenemnden i e-post i forbindelse med oppnevningsbrevet.

Besvarelser

Klagenemnden kan få både papirbaserte, digitalt leverte besvarelser i PAS - eksamen og unntaksvis skannede besvarelser tilsendt på e-post. Besvarelser sendt pr. e-post vil være registrert som papirbesvarelse i PAS.

Besvarelser levert digitalt

Digitale besvarelser lastes ned i PAS - eksamen. Besvarelser som mottas på e-post, er sendt begge sensorene samtidig og skal ikke returneres. Filnavnet vil beskrive fagkode, gruppe, kandidatnummer og semester.

Besvarelser levert på papir

Sendingene med papirbesvarelser fra skolene skal inneholde:

 • følgebrev
 • besvarelser med eventuelle vedlegg

Besvarelsene skal sendes som registrert post (bedriftspakke dør-til-dør eller ekspress over natten). Skolen oppfordres til å ha en kopi av besvarelsen. Den i klagenemnden som får klagene først, sender videre til neste klagenemndsmedlem innen halvgått tid. Etter endt klagebehandling, returneres besvarelsene til skolen. All forsendelse skal foregå som registrert post, bruk gateadresser.

Vurdering av klage

Klagenemnden skal vurdere om den karakteren som er satt er rimelig eller urimelig, jf. forskrift til opplæringslova, § 5-9.

Opprettholde karakter/ny karakter/begrunnelse

Uavhengig av om karakteren opprettholdes eller om det settes ny karakter, skal dette registreres i PAS - eksamen sammen med begrunnelsen. PAS autogenererer en tekst ut fra hvilken karakter som settes av klagenemnden. Eks. Klagenemnden finner at karakteren ikke er urimelig i forhold til prestasjonen ved eksamen.  Karakteren 2 - TO - opprettholdes. I tillegg skal klagenemnden skrive en begrunnelse som dekker følgende: 

 • Hvilke positive elementer og eventuelt hvilke mangler besvarelsen har.
 • Hvilke områder kandidaten må arbeide med for å øke sin kompetanse.
 •  En begrunnelse om hvorfor karakteren blir opprettholdt eller endret, samt være en forklaring til kandidaten på vurderingen som er foretatt.

Klagenemnden må være presis i begrepsbruk. Adjektiver som brukes for å beskrive den kompetansen som er vist i eksamensbesvarelsen må være de samme som brukes i beskrivelse av kandidatens kompetanse i eksamensveiledningen. Begge klagenemndsmedlemmene må godkjenne karakter og begrunnelse.

Den ansvarlige fylkeskommune skal kvalitetssikre klagenemndens begrunnelse før klagesensuren godkjennes. Dersom klageansvarlig fylkeskommune mener at klagenemndens begrunnelse ikke er god nok, eller klagenemnden har registrert feil, skal det åpnes for ny vurdering. Klagenemnden skal da gjennomgå og kvalitetssikre sin begrunnelse på nytt.

Klagebehandlingsfrist

Fristen for å gjennomføre klagebehandling vil du se i PAS.

Honorar

Grunnlaget for honorar er antallet behandlede klager. Honoraret og eventuelt utlegg til porto utbetales av klageansvarlig fylkeskommune. 

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler