Til hovedinnhold

Nettressurser til eksamen

Informasjon om nettressurser finner du ved å trykke på denne lenken https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/nasjonale-foringer-for-nettbaserte-hjelpemidler-til-sentralt-gitt-skriftlig-eksamen-i-videregaende/

De nettbaserte hjelpemidlene til eksamen 2022 er listet opp på denne siden.

Noen fylkeskommuner kan i tillegg til listen under ha lokale nettressurser.  Ta kontakt med den fylkeskommunen du har meldt deg opp i dersom du trenger mer informasjon om dette.

           

Felles nasjonale nettressurser

Nettressurs

URL

Adobe Help Center

https://helpx.adobe.com

Allkunne

https://www.allkunne.no/

Artsdatabanken

https://www.artsdatabanken.no/

Baakoeh - sørsamisk ordbok

https://baakoeh.oahpa.no/

Bane NOR - operativt regelverk

https://orv.banenor.no/orv/doku.php

Bane NOR - teknisk regelverk

https://trv.banenor.no/wiki/Forside

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

https://www.bufdir.no/

Bioteknologirådet

https://www.bioteknologiradet.no/

Bokmålsordboka/Nynorskordboka

https://ordbokene.no/

Brønnøysundregistrene

https://www.brreg.no/

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

https://www.dsb.no/ 

Duden Wörterbuch - tysk ordbok

https://www.duden.de/

FEK - De nasjonale forskningsetiske komiteene

https://www.forskningsetikk.no/

Felleskatalogen/Veterinærkatalogen

https://www.felleskatalogen.no/medisin/

FN-Sambandet

https://www.fn.no/

Folk og forsvar

https://folkogforsvar.no/

Folkehelseinstituttet

https://fhi.no/

Forskning.no

https://forskning.no/

Geogebra

https://geogebra.org

Helfo

https://www.helfo.no/

Helsedirektoratet

https://www.helsedirektoratet.no/

ICD-10 - klassifikasjon av sykdommer

https://finnkode.ehelse.no/

Idunn

https://www.idunn.no/

Ilmainen sanakirja - finsk ordbok

https://ilmainensanakirja.fi/

IMO - International Maritime Organization

https://imo.org/

Islex - islandsk ordbok

https://islex.arnastofnun.is/

Kildekompasset

https://kildekompasset.no/

Kuvsje - sørsamiske læringsstier

http://kuvsje.oahpa.no/

Landbruksdirektoratet

https://www.landbruksdirektoratet.no/

Le Robert - fransk ordbok

https://dictionnaire.lerobert.com/

Leseverktøy

https://leseverktoy.app.fagbokforlaget.no/

Lexico - engelsk/spansk ordbok

https://www.lexico.com/

LEXIN - ordbok for flere språk

https://lexin.oslomet.no/

Lovdata

http://eksamen.lovdata.no/

Mattilsynet

https://www.mattilsynet.no/

Mediebedriftenes landsforening

https://www.mediebedriftene.no/

Medietilsynet

https://medietilsynet.no/

Miljødirektoratet

https://www.miljodirektoratet.no/

Min stemme - Eidsvoll 1814

https://www.minstemme.no/

NAOB - Det norske akademis ordbok

https://www.naob.no/

Nasjonalbiblioteket

https://www.nb.no/

NDLA

https://ndla.no/

NGU - Norges geologiske undersøkelse

https://www.ngu.no/

NHI - Norsk Helseinformatikk

https://nhi.no/

NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi

https://www.nibio.no/

NOKLUS - Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser

https://www.noklus.no/

Norgeshistorie

https://norgeshistorie.no/

Norges Bank

https://www.norges-bank.no/

Norges Lastebileierforbund - ordliste

https://lastebil.no/Infobank/Faktabank/Ordliste

Norsk Presseforbund

https://presse.no/

Norsksidene

https://norsksidene.no/web/

Norsk Utenrikspolitisk Institutt

https://www.nupi.no/

NVE - Norges vassdrags- og energidirektorat

https://www.nve.no/

Olympiatoppen

https://www.olympiatoppen.no/

Pew Research Center

https://www.pewresearch.org/

Power Thesaurus - engelsk ordbok

https://www.powerthesaurus.org/

Proff

https://www.proff.no/

Psykologtidsskriftet

https://psykologtidsskriftet.no/

Real Academia Española - spansk ordbok

https://dle.rae.es/

Regjeringen

https://www.regjeringen.no/

Reiseliv

https://reiseliv.portfolio.no/

Rovdata

https://rovdata.no/

Rådet for psykisk helse

https://psykiskhelse.no/

Sanakirja - finsk ordbok

https://www.sanakirja.org/

Sanit - nordsamisk ordbok

https://sanit.oahpa.no/

Sjøfartsdirektoratet

https://www.sdir.no/

Skriveverktøy

https://skriveverktoy.app.fagbokforlaget.no/

Språkrådet

https://www.sprakradet.no/

Statens vegvesen - yrkestransport

https://www.vegvesen.no/kjoretoy/yrkestransport

Statistisk sentralbyrå

https://www.ssb.no/

Store norske leksikon

https://snl.no/

Stortinget

https://www.stortinget.no/

Søk og skriv

https://sokogskriv.no/

Tangorin - japansk ordbok

https://tangorin.com/

Tegnordboka

https://www.minetegn.no/Tegnordbok-2016/

Trinket - programmeringsverktøy

https://trinket.io/

Utdanningsdirektoratet

https://www.udir.no/

Verbix - verbbøyning for flere språk

https://verbix.com/

VigoIKS Eksamen

https://www.vigoiks.no/eksamen

Viten - Naturfagsenteret

https://www.viten.no/

Vox Publica

https://voxpublica.no/

W3Schools - webutvikling

https://www.w3schools.com/

WordReference - ordbok for flere språk

https://www.wordreference.com/

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler