Accessibility Tools

Til deg som skal ta eksamen

Sist endret: 31. oktober, 2023

Tidligere gitte eksamensoppgaver

Alle eksamensoppgaver og eksamensveiledninger for sentralt gitt og lokalt gitt skriftlig eksamen etter LK20 finner du ved å følge denne lenken: Finn eksamensoppgaver (udir.no)


Tidligere lokalt gitte skriftlige eksamensoppgaver etter LK06 kan du søke etter i søkefeltet nedenfor.

Du finner kun eksamensoppgaver i fag som det fortsatt arrangeres eksamen i. Utgåtte fagkoder er ikke tilgjengelig. Du kan søke på fagnavn eller fagkode.

Slik forbereder du deg

Har du fått med deg hva du burde gjøre i forkant av eksamensdagen? Hvis ikke, se denne videoen:

Datoer for skriftlig eksamen

I eksamensplanen finner du eksamensdatoer for de ulike fagene. Datoer for sentralt gitt skriftlig eksamen finner du ved å klikke på denne lenken Administrere eksamen (udir.no)

Datoer for lokalt gitt skriftlig eksamen finner du ved å klikke på eksamensplaner under.

Enkelte fag har forberedelsesdag dagen før eksamen. Forberedelsedel til eksamen publiseres på nettsiden Eksamensinformasjon – Kandidat – Udir.no kl. 09.00 på forberedelsesdagen.

Her er en oversikt over eksamensdatoer for lokalgitt skriftlig eksamen høsten 2023 og våren 2024 i Excel og PDF format:

Nettressurser

De felles nasjonale nettressursene til eksamen 2023 er listet opp under. Ressursene som er skrevet i kursiv er nye ressurser for 2023.

Minner om at den enkelte fylkeskommune i tillegg kan ha lisensbaserte ressurser på sine lister. For spørsmål eller innspill ta kontakt med fylkeskommunen hvor du skal avlegge eksamen.

Har du spørsmål til nettressurs listen, ta kontakt med
Phillip Kaspersen
Rådgiver, Utdanning
Opplæring og karriereveiledning
E-post: phillip.kaspersen@agderfk.no

Du finner mer informasjon om nettressurser på Udir sine sider ved å trykke på denne lenken.

Listen over nasjonale nettressurser til eksamen er under revidering. Det forventes endel endringer i listen til våren 2024. Ny liste publiseres 1. februar 2024. 

Nettressursliste for eksamen høsten 2023 finer du her:

Felles nasjonale nettressurser VO.3.txt

Nettressurs URL
Adobe Help Center https://helpx.adobe.com
Amnesty International Norge https://www.amnesty.no
Artsdatabanken https://www.artsdatabanken.no/
Axios https://www.axios.com
Baakoeh – sørsamisk ordbok https://baakoeh.oahpa.no/
Bane NOR – operativt regelverk https://orv.banenor.no/orv/doku.php
Bane NOR – teknisk regelverk https://trv.banenor.no/wiki/Forside
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet https://www.bufdir.no/
Bernt Aardal – valg og valgforskning i Norge https://aardal.info
Bioteknologirådet https://www.bioteknologiradet.no/
Bokmålsordboka/Nynorskordboka https://ordbokene.no
British Parliament https://www.parliament.uk
Brønnøysundregistrene https://www.brreg.no/
CIA World Factbook https://cia.gov/the-world-factbook/countries/
Civita https://civita.no
Crisis Group https://www.crisisgroup.org
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) https://www.dfo.no
Distriktssenteret https://www.distriktssenteret.no
DNT – Den Norske Turistforening https://www.dnt.no
DSB https://www.dsb.no
Duden Wörterbuch – tysk ordbok https://www.duden.de/
Encyclopedia Britannica https://www.britannica.com
EU https://european-union.europa.eu/
Faktisk.no – faktasjekk av norske nyheter https://www.faktisk.no
FEK – De nasjonale forskningsetiske komiteene https://www.forskningsetikk.no/
Felleskatalogen/Veterinærkatalogen https://www.felleskatalogen.no/medisin/
FN-Sambandet https://www.fn.no/
Folk og forsvar https://folkogforsvar.no/
Folkehelseinstituttet https://fhi.no/
Forskning.no https://forskning.no/
Forsvarets forskningsinstitutt https://www.ffi.no
Freedom House https://freedomhouse.org
Geogebra https://geogebra.org
Helfo https://www.helfo.no/
Helsedirektoratet https://www.helsedirektoratet.no/
Human-etisk forbund https://www.human.no
ICD-10 – klassifikasjon av sykdommer https://finnkode.ehelse.no/
Idunn https://www.idunn.no/
Ilmainen sanakirja – finsk ordbok https://ilmainensanakirja.fi/
IMO – International Maritime Organization https://imo.org/
Innovasjon Norge https://www.innovasjonnorge.no
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) https://www.imdi.no
Islex – islandsk ordbok https://islex.arnastofnun.is/
Jotun https://www.jotun.com/no/decorative/datasheets
Kildekompasset https://kildekompasset.no/
KS https://www.ks.no
Kuvsje – sørsamiske læringsstier https://kuvsje.oahpa.no/
Landbruksdirektoratet https://www.landbruksdirektoratet.no/
Lavinia https://lavinia.no
Lavinia Wiki https://wiki.lavinia.no
Le Robert – fransk ordbok https://dictionnaire.lerobert.com/
Leseverktøy https://leseverktoy.app.fagbokforlaget.no/
LEXIN – ordbok for flere språk https://lexin.oslomet.no/
Lovdata https://eksamen.lovdata.no/
Mattilsynet https://www.mattilsynet.no/
Mediebedriftenes landsforening https://www.mediebedriftene.no/
Medietilsynet https://medietilsynet.no/
Merriam Webster engelsk ordbok https://www.merriam-webster.com
Miljødirektoratet https://www.miljodirektoratet.no/
Min stemme – Eidsvoll 1814 https://www.minstemme.no/
NAOB – Det norske akademis ordbok https://www.naob.no/
Nasjonalbiblioteket https://www.nb.no/
Nasjonale Turistveger https://www.nasjonaleturistveger.no
NATO https://nato.int
NDLA https://ndla.no/
NGU – Norges geologiske undersøkelse https://www.ngu.no/
NHI – Norsk Helseinformatikk https://nhi.no/
NHO Reiseliv https://www.nhoreiseliv.no
NIBIO – Norsk institutt for bioøkonomi https://www.nibio.no/
Nobelprisen https://www.nobelpeaceprize.org/
Nobels fredssenter https://www.nobelpeacecenter.org
NOKLUS – Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser https://www.noklus.no/
Norgeshistorie https://norgeshistorie.no/
Norges Bank https://www.norges-bank.no/
Norges institusjon for menneskerettigheter https://nhri.no
Norges Lastebileierforbund – ordliste https://lastebil.no/Infobank/Faktabank/Ordliste
Norges Nasjonalparker https://www.norgesnasjonalparker.no
Norsk Biografisk Leksikon https://nbl.snl.no
Norsk Institutt for naturforskning https://www.nina.no
Norsk Presseforbund https://presse.no/
Norsksidene https://norsksidene.no/web/
Norsk Utenrikspolitisk Institutt https://www.nupi.no/
NRK Skole – Musikkparken https://www.nrk.no/skole/musikkparken/
NUPI skoleversjon https://www.nupi.no/skole
NVE – Norges vassdrags- og energidirektorat https://www.nve.no/
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) https://www.nho.no
Office of National Statistics UKv https://www.ons.gov.uk/
Olympiatoppen https://www.olympiatoppen.no/
Peace Research Institute Oslo https://www.prio.org
Pew Research Center https://www.pewresearch.org/
Power Thesaurus – engelsk ordbok https://www.powerthesaurus.org/
Proff https://www.proff.no/
PST – Politiets sikkerhetstjeneste https://pst.no
Psykologtidsskriftet https://psykologtidsskriftet.no/
Purdue Owl https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/
Real Academia Española – spansk ordbok https://dle.rae.es/
Redd Barna https://www.reddbarna.no
Redd Barna Ungdom https://press.no
Regjeringen https://www.regjeringen.no/
Reiseliv https://reiseliv.portfolio.no/
Rovdata https://rovdata.no/
Rådet for psykisk helse https://psykiskhelse.no/
Samfunnsforskning https://www.samfunnsforskning.no
Sanakirja – finsk ordbok https://www.sanakirja.org/
Sanit – nordsamisk ordbok https://sanit.oahpa.no/
Sjøfartsdirektoratet https://www.sdir.no/
Skriveverktøy https://skriveverktoy.app.fagbokforlaget.no/
Språkrådet https://www.sprakradet.no/
Statens vegvesen – yrkestransport https://www.vegvesen.no/kjoretoy/yrkestransport
Statistisk sentralbyrå https://www.ssb.no/
Statsforvalteren https://www.statsforvalteren.no
Store norske leksikon https://snl.no/
Stortinget https://www.stortinget.no/
Søk og skriv https://sokogskriv.no/
Tangorin – japansk ordbok https://tangorin.com/
Tankesmien Agenda https://www.tankesmienagenda.no/
Tegnordboka https://www.minetegn.no/Tegnordbok-2016/
Trinket – programmeringsverktøy https://trinket.io/
UiO forskningsarkiv https://www.duo.uio.no
UN https://www.un.org/en
UNESCO World Heritage Centre https://whc.unesco.org
UNICEF Norge https://www.unicef.no
Uppsala universitet – internasjonale konflikter https://ucdp.uu.se/
US Census https://census.gov
US Congress https://congress.gov
US Supreme Court https://www.supremecourt.gov
Utdanningsdirektoratet https://www.udir.no/
YouGov https://yougov.co.uk
Valgdirektoratet https://www.valg.no
V-dem https://v-dem.net
Verbix – verbbøyning for flere språk https://verbix.com/
Verdens naturfond (WWF) https://www.wwf.no
VigoIKS Eksamen https://www.vigoiks.no/eksamen
Visit Norway (norsk) https://www.visitnorway.no
Visit Norway (engelsk) https://www.visitnorway.com
Viten – Naturfagsenteret https://www.viten.no/
Vox Publica https://voxpublica.no/
W3Schools – webutvikling https://www.w3schools.com/
White House https://whitehouse.gov
Wilhelmsen chemicals https://www.wilhelmsenchemicals.no/
WordReference – ordbok for flere språk https://www.wordreference.com/
Østlandsforskning https://www.ostforsk.no

Informasjon om privatistoppmelding

Mer informasjon kommer.

Informasjon lenket til Udir

Mer informasjon kommer.

Informasjon om særskilt tilrettelegging

Mer informasjon kommer.

Eksamensveiledninger

Eksamensveiledninger for fag med lokalt gitt eksamen etter LK20, produseres av fylkeskommunene. Så snart veiledningene er klare, publiseres de på Utdanningsdirektoratets hjemmeside.

Der vil du i de fleste fag hvor det er oppmeldte kandidater våren 2023 finne eksamensveiledninger. På denne lenken Finn eksamensoppgaver (udir.no) kan du kan søke etter ditt fag ved å nytte fagkode eller fagets navn

Du kan finne eksamensveiledninger i fag etter LK06 ved å klikke på lenker sortert på fag og fagkoder under programområdet. Vi har dessverre ikke eksamensveiledninger i alle fag etter LK06.

For utdanningsprogrammet Bygg – og anleggsteknikk er det eksamensveiledninger i følgende fag (trykk på faget for å åpne filen):

AKV2002+Anlegg+og+teknikk


ANL2001+Produksjon+

ANL2002+Bransjelre


BYG2001+Produksjon

BYG2002+Tegning+og+bransjelre


BAT1001+Produksjon

BAT1002+Tegning+og+bransjelre


KEM2001+Produksjon

KEM2002+Bransjelre+

NB! Eksamen i treningslære 1 IDR2026 vil være todelt våren 2022. Det betyr at eksamen skal ha en del en uten hjelpemidler, og at den skal gjennomføres i PGS. Det er viktig at alle kandidater i IDR2026 blir gjort oppmerksomme på dette, og at de får tilgang til eksamensveiledningen i faget.

For utdanningsprogrammet Idrettsfag er det eksamensveiledninger i følgende fag (trykk på faget for å åpne filen):

IDR2016 Treningslære 1

For norsk og samisk er det utarbeidet eksamensveiledninger for følgende fagkoder (trykk på faget for å åpne filen):

Norsk

NOR1020

NOR1408

NOR1216

NOR1206

NOR1036


Samisk

SFS1002

Hjelpemidler

I de aller fleste fag er alle hjelpemidler tillatt bortsett fra åpent internett og andre verktøy som kan brukes til kommunikasjon. Du kan lese mer om hjelpemidler på nettsidene til Utdanningsdirektoratet.

Noen fag avviker fra denne regelen ved at det er restriksjoner på bruk av hjelpemidler, eller at det er spesielle hjelpemidler som kreves for å løse eksamensoppgaven. Du som skal ta eksamen kan sjekke hvilke krav det er til hjelpemidler og utstyr for eksamen i ditt fag ved å følge denne lenken Forside – Kandidat – Udir.no For deg som administrerer eksamen finner du en oversikt over hjelpemidler i de ulike fagene i eksamensplanen i Prøve og administrasjonssystemet (PAS)

For fag som gjennomføres i nytt eksamens og prøvesystem, kreves det at kandidaten bruker egen pc med nødvendig og oppdatert programvare. Se mer informasjon ved å følge denne lenken.

Sensur av skriftlig eksamen

Fellessensur våren 2023 er 19., 20. og 21. juni.

Da snakker sensorene sammen for å fastsette endelige eksamenskarakter.

  • Ved sentralt gitt skriftlig eksamen skal prøvesvar sensureres av to sensorer. Statsforvalteren ansvaret for å oppnevne sensorer.
  • Ved sentralt gitt skriftlig eksamen med lokal sensur skal prøvesvar sensureres av to sensorer. Fylkeskommunen er ansvarlig for å oppnevne sensorer.
  • For lokalt gitt skriftlig med lokal sensur skal prøvesvar sensureres av to sensorer, hvor den ene av sensorene kan være kandidatens faglærer. Det er fylkeskommunen som har ansvaret for å oppnevne sensorer.

Du kan lese mer om sensur ved å følge denne lenken: Sensurere eksamen (udir.no)

Klagebehandling

Dersom du ønsker å klage på resultatet av skriftlig eksamen sendes klagen til eksamensskolen. Klagen må sendes innen ti dager etter at karakteren er gjort tilgjengelig. Eksamensskolen registrerer klagen. Alle ordinære klager må være registrert hos ansvarlig statsforvalter eller fylkeskommune innen oppsatte frister.

Resultatet av klagen kan være at eleven beholder karakteren, eller at eleven får en bedre eller dårligere karakter. Skolen informerer eleven om resultatet av klagen.

Hurtigklagefrist våren 2023 er 28. juni kl. 12.00

Klageregistreringsfrist 01. juli 2023

Frist for å sette klagekarakter 10. september 2023

Du kan lese mer om klagebehandling ved å følge denne lenken: Administrere eksamen (udir.no)

Savner du noe?

Vi jobber for tiden med å overføre innhold til den nye nettsiden vår. Det er derfor en mulighet for at det du leter etter ikke er å finne på denne siden, eller at det er blitt flyttet til en annen side.

Vennligst ta kontakt med oss, så hjelper vi hverandre!