Mer om revitalisering av Vigo

 

Foreløpige konklusjoner er gjort, og følgende prosjekter er satt i gang;

  1. Revitalisering av søke- og inntaksverktøyet  - www.vigo.no

Det 12 år gamle søke- og inntaksverktøyet www.vigo.no er klar for en revitalisering av både design og arbeidsprosesser.

Arbeidsgruppen for Vigo web har sammen med Vigo IKS og vår leverandør IST utarbeidet et forslag til ny web- løsning. IST har kommet med et kostnadsestimat og fremdriftsplan for implementering.

Implementeringsår; 1. desember 2013

    2. Oppgradering av Vigo applikasjonen generelt

Vigo IKS må gjøre flere oppgraderinger av Vigo applikasjonen for at vi ikke skal skaffe oss uønskede problemer de nærmeste årene.

Oppgradering av programmeringsspråket fra Delphi 5 til Delphi XE4

Utfasing av Standarddok til ReportBuilder/flettemotor/rapporter

Gjennomgang og forenkling av funksjoner/prosesser/rapporter

Implementeringsår; 31. desember 2014

  3. Prosjekt Vigo lokal - til en sentral Vigo database

Arbeidsgruppen har på nytt grepet fatt i arbeidet med å fase ut de 19 lokale fylkesdatabasene, med resultat i en sentral database for Vigo.  Flere problemstillinger må avklares før en endelig overgang kan skje. Bla annet;

  • Vurdere dagens løsningsarkitektur
  • Gjennomføre Risikoanalyse av Vigo sentralbase
  • Se på sensitiv sone for sentraldatabasen
  • Test løsning – lage en «Prototype»

Implementeringsår; 1. februar 2015

  4. Nytt rapporteringsverktøy  -  tredjepartsverktøy

Tredjepartsverktøyet brukes ved dypdykk i databasene i forbindelse med uttrekk av div.  data til bla annet rapportering. Dagens løsning «Hyperion BRIO» supporteres ikke lengre. Dette betyr at vi på sikt må skaffe oss et nytt verktøy. Dagens verktøy brukes både i Vigo og de 3 skolesystemene.

Vi har vært ute i markedet og undersøkt aktuelle løsninger. Så langt har vi ikke funnet en løsning vi kan tenke oss, men arbeidsgruppen jobber med dette.

Vigo IKS må lage kravspesifikasjon og foreta anbudskonkurranse.

Implementeringsår; 2015

  5. Integrasjonen mellom Vigo og voksenopplæringsmodulen i nytt SAS

Samspillet som man har hatt mellom www.vigo.no og RealDok videreføres i den nye SAS løsningen. Det vil derfor ikke bli spesielt mye utgifter innen dette området ved ny integrasjon mellom www.vigo.no og nytt SAS.

Implementeringsår; 2015-2017

  6. Nytt verktøy for Oppfølgingstjenesten  -  OTTO

Vigo IKS ønsker å overta OTTO løsningen slik at den blir en del av Vigo portofølgen.

OTTO er oppfølgingstjenestens IT-verktøy, og brukes i dag av alle fylkeskommunene. Det er pr. i dag noe misnøye med løsningen, som også har blitt en del år gammel. Løsningen er tett integrert med Vigo applikasjonen.  IST som eier løsningen, gjør i utgangspunktet lite for å modernisere løsningen.

Vigo IKS har fått et tilbud fra IST om å overta løsning for ca 1,5 million kr. Vi mener det er bedre å bruke disse midlene til bygge egen moderne web – løsning integrert i Vigo.

Implementeringsår; 2015-2016?

 

Styret for Vigo IKS vedtok følgende på styremøte 29. august;

  • Arbeidet med oppgradering av Vigo applikasjonen påbegynnes høsten 2013.(pkt.2 )
  • Gjennomføre videre utredning i forhold til utfasing av de lokale Vigo basene og overgang til en sentral base for Vigo høsten 2013.(pkt.3)
  • Lage en kravspesifikasjon på nytt rapporteringsverktøy samt oppstart av en anbudskonkurranse så snart det lar seg gjøre.(pkt.4)
  • Det lages en utredning for nytt OT-verktøy(Oppfølgingstjenesten) som skal erstatte dagens OTTO system. Utredningen skal også se på behovene for integrasjonene mellom Vigo, OTTO og verktøy for PPT. (pkt.6)

Aktivitetskalender

‹‹ August 2019 ››
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Neste aktiviteter:

Årshjul i forbindelse med rapportering

Designed by Aplia - Developed by Aplia - Powered by eZ Publish

Bottom

Designed by Aplia - Developed by Aplia - Powered by eZ Publish | Personvern | Logg inn

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.