Accessibility Tools

Meir om seksjon Teknologi

Vigo IKS Teknologi varetek utvikling og forvaltning av behovet frå fylkeskommunane for integrasjonar mellom fagsystema deira og tilgjengeleggjer data frå fagsystema. Dette for at dataa kan nyttiggjerast i ein større samanheng og til nye formål. Løysingane omfattar både ein informasjonsmodell med tilhøyrande API-er og tenester som blir nytta i saksbehandlinga i fylkeskommunane. Me utviklar tenester basert på konkrete bestillingar frå fylkeskommunane. Eksempelvis løysingar for søknad om drosjeløyve, arkivering av informasjon frå eksterne løysingar til arkivsystema og systema i fylka for å administrera og oppretta brukarkontoar.

Les mer om våre tjenester her..

Sist endret: 7. mars, 2024

Saknar du noko?

Me jobbar for tida med å overføra innhald til den nye nettsida vår. Det er derfor ei moglegheit for at det du leitar etter ikkje er å finna på denne sida, eller at det har vorte flytta til ei anna side.

Ver vennleg og ta kontakt med oss, så hjelper me kvarandre!

Sidenavigasjon