Accessibility Tools

bilde av ansatte

Ledig stilling: Kunne du tenke deg en lederrolle i et IT- og digitaliseringsselskap i sterk vekst?

Er du en kreativ problemløser som trives i grensesnittet mellom forretning og teknologi? Ønsker du å være en drivkraft for samfunnsnyttig endring i offentlig sektor? Da har vi en ledig stilling til deg!

Ny ledig stilling: Vi søker nå to erfarne og dedikerte produkteiere for å lede og styrke våre team i utviklingen og forvaltningen av våre digitale løsninger. Vigo IKS har med sin innovative tjeneste- og produktportefølje en sentral posisjon i digitaliseringen av fylkeskommunenes tjenester. Selskapets viktigste oppgave er å forenkle, forbedre og fornye offentlig forvaltning gjennom utvikling av felles IT-løsninger. Felles for prosjektene våre er at de er synlige, har samfunnsverdi og baserer seg på moderne teknologi.

Om stillinga

Som Produkteier vil du ha ansvaret for å drive produktutviklingen fra konsept til implementering, sikre optimal ytelse og funksjonalitet, samt være bindeleddet mellom tekniske team og forretningsenheter. Du vil være en nøkkelperson i å utvikle helhetlige og banebrytende løsninger, som mellomleder for våre dyktige utviklere i seksjon for teknologi.

Dette vil blant annet inkludere:

 • Produkteierskap: Ta ansvar for hele livssyklusen til våre IT-systemer, fra idéfase til implementering og kontinuerlig forbedring
 • Kravspesifikasjon: Samarbeide med forretningsenheter for å forstå og definere kravene til IT-løsninger, og oversette disse til konkrete krav og oppgaver for tekniske team
 • Ledelse: Personalledelse for medarbeiderne som inngår i teamene du vil få ansvar for
 • Prosjektledelse: Lede prosjekter knyttet til produktutvikling, sikre fremdrift og overholdelse av tidsfrister
 • Kvalitetssikring: Innføre og opprettholde kvalitetsstandarder for IT-løsninger, inkludert testing og feilretting
 • Stakeholder-samarbeid: Etablere og vedlikeholde effektive samarbeidsforhold med interne og eksterne interessenter
 • Trendanalyse: Hold deg oppdatert på bransjetrender og teknologisk utvikling for å sikre at våre løsninger er innovative og konkurransedyktige

Kva skal til for å lykkast?

For denne stillingen er din motivasjon og personlige egenskaper det viktigste for oss. Vi ser etter deg som er glad i og forstår komplekse tekniske problemstillinger. Du er ydmyk nok til å vite at de beste resultatene utvikles i fellesskap, samtidig som du tar initiativ og får ting til å skje. Om du evner å se helheten, samt er god til å skape relasjoner og koordinere arbeid på tvers av ulike aktører, har du allerede gode forutsetninger for å lykkes.

Vi ser gjerne at du har teknisk utdannelse og kompetanse, for eksempel innen informatikk, systemutvikling eller tilsvarende. Forståelse for datasystemers oppbygning, brukerbehov og drivere, samt hvordan omsette dette til fremtidsrettede digitale løsninger er en stor fordel. Solid erfaring kan kompensere for manglende utdannelse. Det er videre ønskelig at du kan vise til erfaring og gode resultater fra produkt- og prosjektledelse.

Kva kan me tilby deg?

Me ønskjer å samla eit team av lidenskapelege og målretta individ som deler visjonen vår om å skapa digitale løysingar som verkeleg gjer ein forskjell for brukarane i Noregs fylke. Hos Vigo IKS vil du ikkje berre få sjansen til å jobba med bransjeleiande teknologi og spennande prosjekt, men du vil også bli ein del av eit samarbeidsorientert og støttande team. Me trur på å skapa ein kultur som fremjar innovasjon, læring og vekst.

Vidare tilbyr me:

 • En spennende stilling i et ledende interkommunalt selskap i sterk vekst.
 • Ein arbeidsplass som verdset og støttar den faglege utviklinga di og gir deg høvet til å utforska nye område.
 • Eit dynamisk, inkluderande og tverrfagleg arbeidsmiljø, der du vil få jobba saman med utviklarar, prosjektleiarar og spesialistar.
 • En fleksibel arbeidshverdag der du kan jobbe fra din egen by eller hjemmefra og likevel være en viktig del av vårt selskap, vår seksjon og våre dedikerte team. Vi planlegger også å tilby kontorplasser i Oslo-området i løpet av 2024.
 • Trygge arbeidsforhold og gode pensjons- og forsikringsordningar.
 • Konkurransedyktige betingelser.
 • Andre gode inkluderer sommar/vinter-tid, trening i arbeidstida, fleksitidordning og spennande faglunsjar.

Har du spørsmål til stillingen? Ta kontakt med seksjonsleder for teknologi, Svein Skulstad, på telefonnummer 414 70 015.

Om Vigo IKS

Vigo IKS er et interkommunalt selskap som ivaretar forvaltning og videreutvikling av fylkeskommunenes felles IT-systemer innen videregående opplæring, samferdsel og teknologi. Selskapet eies av alle fylkeskommunene og Oslo kommune. Våre nasjonale fellestjenester etterspørres av flere nasjonale samfunnsaktører som ønsker å utvikle nye tjenester. Selskapet er i vekst, og antall ansatte har økt fra 10 ansatte i 2020 til over 40 ansatte høsten 2023. I tillegg til faste ansatte, frikjøper selskapet medarbeidere fra fylkeskommunene rundt om i landet som støtter opp om utviklingsprosesser og forvaltningsoppgaver. Vi har hovedkontor i Porsgrunn og planlegger også å tilby kontorplasser i Oslo-området i løpet av 2024.

Vigo IKS er et kommunalt selskap som er underlagt offentlighetsloven. Alle søkere vil bli inkludert i offentlig søkerliste for denne stillingen j.fr. offentlighetsloven §25. Om du ønsker å bli unntatt denne listen må dette meldes så snart som mulig, og senest ved søknadsfrist for stillingen. Dette kan gjøres som en del av søknaden.

Se og søk stillingen på finn.no

Del på sosiale medium

Facebook
Twitter
LinkedIn