Accessibility Tools

Nyheiter

Filtrer etter stikkord

Representantskapet i Novari IKS møttes i Porsgrunn

Representantskapet er Novari IKS sitt øverste organ og selskapets øverste myndighet. Til vanlig møtes representantskapet på Gardermoen av praktiske årsaker, men nylig ble historiens første representantskapsmøte gjennomført i Novari IKS sine lokaler i Porsgrunn.
Les meir

Digitalisering i den offentlige tannhelsetjenesten – munnen er en del av kroppen, i hvert fall digitalt.

Fylkeskommunekollegiet besluttet 1. september 2023 at fylkeskommunene starter et felles arbeid med formål å avklare videre tilnærming og innretning til journalsystem for tannhelse. "Starte sammen fasen" er nå levert. Torsdag 18.april ble arbeidet forankret i fylkeskommunekollegiet med tilhørende støtte til å starte "Forme sammen fasen."
Les meir

Status HMSREG

Prosjektet byggherre HMS avsluttes og forvaltning og videreutvikling av HMSREG startes.
Les meir

Felles digital sensorsamling for sensorer i fag med lokalt gitt sensur

Fylkeskommunene og Novari IKS inviterer alle oppnevnte sensorer og faglærere i fag med lokalt gitt skriftlig eksamen våren 2024 til felles, faguavhengig sensorsamling. Samlingen er for sensorer og faglærer i alle fag. Deltakerne vil ikke bli delt inn i fagspesifikke grupper.
Les meir

Fylkeskommunenes tilgang til dokumentasjon fra Statens vegvesen

Fylkeskommunene bruker eldre dokumentasjon fra Statens vegvesen i sin nåværende saksbehandling. Novari har undersøkt hvor stort behovet er framover, og hva som er riktig lovgrunnlag for å be om tilgang til dokumentasjonen.
Les meir

Kartløsning publisert på Lærlingtorget

Lærlingtorget er en portal for de som ønsker læreplass og for bedrifter som ønsker lærlinger. Lærlingtorget blir forvaltet av Novari IKS.
Les meir