Accessibility Tools

Tenester

Filtrer etter stikkord

FINT Flyt

Fint Flyt er en integrasjonsplattform utviklet for å forenkle og redusere antall integrasjoner mellom fagsystemer.
Les meir

FINT Informasjonsmodell

Informasjonsmodellen beskriver informasjonselementene en virksomhet trenger å motta eller produsere for å utføre sitt oppdrag. Dette muliggjør kommunikasjon på en felles og standardisert måte.
Les meir

FINT KONTROLL

FINT Kontroll er ressursstyringsportal/forvaltningsmodul for applikasjoner, tjenester og administrasjon av tilganger til disse som ett første steg. På sikt ser vi for oss at denne portalen skal kunne inneholde funksjonalitet for internettstyring, samtykke, og andre tjenester. Alle tjenestene vil benytte samme grunndata/autorisasjonsmodul og administreres via samme grensesnitt.
Les meir

FINT Kulturminnevern

I samarbeid med Riksantikvaren behandles nasjonale tilskuds- og dispensasjonssaker innen kulturminneforvaltningen.
Les meir

FINT Kundeportalen

Kundeportalen er utviklet for våre kunder som ønsker å administrere og konfigurere ulike aspekter av systemet vårt. Den er designet for å gi en brukervennlig opplevelse og være tilgjengelig for både tekniske og ikke-tekniske brukere.
Les meir

FINT OrgMonitor

Overvåkning av organisasjonsstrukturen i en virksomhet, og varsling ved endringer.
Les meir