Accessibility Tools

Tenester

Filtrer etter stikkord

Qlik

Novari IKS har forvaltningsansvaret for Business Intelligence-verktøyet Qlik på vegne av fylkeskommunene. Qlik brukes innenfor tjenesteområdene fagopplæring, inntak, oppfølgingstjenesten og skole.
Les meir

VIGO systemet

VIGO er et verktøy for søknad og administrasjon for videregående opplæring. VIGO eies av fylkeskommunene og forvaltes av Vigo IKS.
Les meir

VIGO-BAs

Formålet for prosjektet var å få på plass prosessar og rutinar som gjer at fylkeskommunane kan styra identitetar til alle sine brukartypar, på ein formålstenleg måte- eit identitetsforvaltningssystem.
Les meir

Vilbli

Vilbli.no er en informasjonstjeneste på nett for søkere til videregående opplæring.
Les meir

Visma InSchool

Visma InSchool (VIS) er eit skuleadministrativt system laga for vidaregåande skular. Dette er ei skyløysing for føresette, elevar, lærarar og administrasjon i vidaregåande skule, vaksenopplæring og fagskule.
Les meir