Accessibility Tools

bilde av ansatte i novari iks som jobber med vis

Visma InSchool nominert til digitaliseringsprisen

Digitaliseringsprisen er en anerkjennelse og belønning som tildeles virksomheter og samarbeidsprosjekter som har utviklet nyskapende løsninger eller prosesser for å forbedre tjenestetilbudet, tilgjengeligheten og kvaliteten på offentlige tjenester. Det er med glede vi ser at Visma InSchool er nominert til denne høythengende prisen.

23 ulike løsninger og tjenester er nominert til Digitaliseringsprisen som deles ut på Digitaliseringskonferansen 18. juni. Av disse 23 vil juryen velge ut 3 finalister som kan kjempe om deltakernes stemme på konferansen.

Visma InSchool (VIS) er et skoleadministrativt system for videregående opplæring. Dette er en skyløsning som brukes av både foresatte, elever, lærere samt administratorer i videregående skole, voksenopplæring og fagskole.

Visma InSchool bidrar til å gjøre arbeidshverdagen enklere for de 600 000 månedlige brukerne ved våre videregående skoler. All administrasjon er samlet i skyen. Det betyr at alt er tilgjengelig hvor som helst og når som helst, gjennom én og samme innlogging. Systemet er en stor del av elevenes skolehverdag. Elevene ser viktig informasjon, slik som timeplan, fravær, anmerkninger, karakterer med mer og får dokumentasjon på gjennomført opplæring. Elevene kan også levere digitale søknader, gjennomføre fagvalg og utføre mange andre handlinger.

Overordnet mål og suksess
Prosjektets overordnede mål var å bidra til et nasjonalt skoleløft ved å effektivisere og forbedre kvaliteten på skoleadministrasjonen, kort oppsummert å «effektivisere og forbedre kvaliteten på skoleadministrasjon».

Den største suksessen ved prosjektet er at 19, så 11, og deretter 15 fylkeskommuner i samarbeid har standardisert og etablert en felles digital tjeneste for skoleadministrasjon i Norge, i tett samarbeid med Novari IKS (tidligere Vigo IKS) og Visma. Det å frivillig enes om og implementere flere titalls arbeidsprosesser og datastandarder på over 400 private og offentlige videregående skoler i Norge er en suksess i seg selv.

 

bilde av personer i novari iks som jobber med vis
På bildet fra venstre: Bjørn Tveiten (Funksjonelt ansvarlig VIS, Novari), Vigdis M. Hoven (seksjonsleder utdanning, Novari), Heidi Oppebøen (IT Service Level Manager VIS, Novari) og Terje Svensson (tjenesteansvarlig VIS, Novari).

Novari IKS sin rolle
Novari har spilt en sentral rolle gjennom hele anskaffelses-, utviklings- og implementeringsprosessen ved å representere alle fylkeskommuner og Oslo Kommune som en samlet kunde.  -Vårt fokus har vært å sikre kundens innflytelse og engasjement gjennom organiseringen på kundesiden og involvering av alle fylkene vi representerer, forteller Bjørn Tveiten, som sammen med Heidi Oppebøen og Terje Svensson jobber med Visma InSchool i Novari.

De forklarer videre at prosjektorganisasjonen bestod av dedikerte eksperter innen skoledomenet fra ulike fylker. – Selv om veien til tider kanskje har vært utfordrende, har nøkkelen til suksess vært at vi har fremstått som en samkjørt kunde som har jobbet mot en felles standardisert løsning/tjeneste for videregående opplæring, voksenopplæring og fagskoler i alle fylker og Oslo kommune, sier Tveiten.

Etter at prosjektorganisasjonen ble avviklet i 2022, ble det etablert en forvaltningsorganisasjon bestående av et forvaltningsråd og arbeidsgrupper for ulike skoledomener der Visma InSchool leverer funksjonalitet. -Vår rolle som Novari i forvaltningsfasen nå er å fasilitere denne organisasjonen, sikre leveransen og ivareta kundens interesser og behov i bruken av Visma InSchool på de ulike skoleslagene som har tatt løsningen i bruk, forklarer Tveiten.

Både Tveiten, Oppebøen og Svensson, samt Vigdis M. Hoven (seksjonsleder utdanning i Novari) er enige i at suksessen til Visma InSchool ikke bare skyldes kundens engasjement, men også det gode samarbeidsklimaet og rolleforståelsen mellom Novari, de ulike fylkeskommunene, Oslo kommune og Visma som leverandør.

Æren for at Visma InSchool nå er implementert og i drift i alle fylker og Oslo Kommune, tilhører mange enkeltpersoner og deler av organisasjonene både på kunde- og leverandørsiden.

Vi er stolte av å være blant de 23 nominerte og ønsker alle lykke til i “finalen.”

Se de andre nominerte på Digdir sin side.

Del på sosiale medium

Facebook
Twitter
LinkedIn