Accessibility Tools

Eksamenstenesta PAs

PAS-eksamen og PAS-prøver er UDIRS «nyrenoverte», digitale plattformer der ein planlegg, administrerer og gjennomfører sentralt gitt eksamen og ulike prøver i grunnskulen og vgo.
Sist endret: 7. mars, 2024

Eksamenstenesta PAs er eit administrasjonsverktøy i samband med gjennomføring av skriftleg eksamen som anten er sentralgitt eller lokalgitt.

Eksamenskandidaten blir overført til PAs frå det skuleadministrative systemet for så å bli langt inn i eksamensgjennomføringssystemet der kandidaten gjennomfører eksamen.

Etter at eksamen er gjennomført blir kandidaten vurdert i PAs systemet før den endelege karakteren blir tilbakeført til det skuleadministrative systemet.

Bruken av PAS er et samarbeid mellom Utdanningsdirektoratet og Novari IKS.